Blogg

16. maj, 2022

Det svänger snabbt i politiken. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har gjort helt om. Och det är klart att om verkligheten förändras måste politiken förändras. Det finns ett före och ett efter 24 februari heter det eller att allt är förändrat och att det är en ny verklighet.

Det är krig i Europa så det är något stort som händer men är detta verkligen något nytt och tidigare obekant som ger oss anledning att nu ändra vår säkerhetspolitik? Vårt försvar och vår säkerhetspolitik är ju till just för att hantera sådana situationer. Sveriges säkerhetsdoktrin säger att ”ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”. Nu har ett väpnat angrepp skett även om det inte var mot Sverige. Det är ju precis för detta vi har vår säkerhetspolitik. Ett uppvaknande har skett men inte till en okänd värld utan till världen som den är.  

Det är när solen skiner som taket bör tätas. Om det regnar och läcker in kan man då säga att nu är det en ny situation, nu måste man tänka om, det finns ett före och ett efter att det där regnmolnet kom.

 

21. mar, 2022

Hamnarbetarförbundet, ett av de fackförbund som organiserar stuveriarbetare, hotar att blockera ryska båtar 

Låt oss för tillfället släppa själva frågan om det är rätt eller fel att blockera ryska båtar. 

Det är helt klart att detta är en politisk aktion. Blockaden har inget med facklig verksamhet att göra. Man använder det fackliga uttrycket ”sympatiåtgärd” och man varslar enligt arbetsrättsliga regler men det förändrar inte att det är politik. Dock är det ingen som vågar stå upp mot facket här och ta en rättslig strid. Och det har jag förståelse för. Det är inte den sortens strider vi vill ha. Här bör vi ju stå enade. 

Det är helt oacceptabelt att ett fackförbund tillåts styra svensk utrikespolitik. Vi kan inte låta avskyn i synen på Putins krig hindra att vi värnar om vår svenska demokrati.

 

 

1. feb, 2022

I DN intervju 2022 01 31 säger Ebba Busch att Kristdemokraterna grundades som en motrörelse till nazismen och kommunismen efter kriget.

KD vill framställa det på detta sätt. Det låter bättre än att säga som det var. Partiet grundades 1964 för att bekämpa avkristningen och sedernas förfall. Det var kristlig uppfostran i skolan och censur i kulturlivet som var partiets strävan.

Det var gymnasiereformen som presenterades 1963 som var den tändande gnistan till partiets bildande. Då skulle kristendomsämnet omvandlas till religionskunskap och det kunde man inte acceptera.

KD vill gärna pynta sig i lånta fjädrar från kristdemokratiska partier på kontinenten. Främst CDU i Tyskland. CDU grundades strax efter kriget och där kan man tala om att partiet grundades som en motrörelse till nazismen och kommunismen. Men CDU var ju ett klart borgligt parti med ekonomisk uppryckning av landet som främsta uppgift.

KD däremot, som först hette KDS, var ju ett frikyrkoparti som inte ville ta ställning mellan vänster och höger i politiken.

 

4. jan, 2022
 
Sydsvenskan /Helsingborgs Dagblad skriver på ledarplats om en osannolik nyårssaga. Den handlar om Miljöpartiet och om Liberalerna. Så här börjar den:
 
”När nyårsklockorna ringde ut 2021 och klämtade in det nya året var det inte många som trodde att dessa två partier skulle framstå som valets vinnare 2022.
Det var en superskräll. Rättare sagt två.”
 
Så beskrivs hur Miljöpartiet kan vinna genom att gå tillbaka till sina rötter och så kommer avsnittet om Liberalerna:
 
”Även Liberalerna trevade sig tillbaka till sina rötter. Till liberalismen. Men också till det frisinne som hade sin bakgrund i frikyrkor och nykterhetsrörelse, en ofta förtalad bakgrund förknippad med kamp mot det utbredda folksuperiet. Men i centrum för frisinnet stod något annat. Enskilda individer – inte staten – som tog ansvar. Folkligt engagemang. En tro på frihet och personlig utveckling. Och en aldrig sviktande tro på internationell solidaritet.
Det var inte många som såg det komma. Se där en osannolik nyårssaga.”
 
Det är inte det minsta osannolikt att ett sådant parti skulle nå framgång. Det finns en efterfrågan på sådant parti och vi som önskar ett sådant genuint liberalt parti har inget alternativ.
 
Men är det så osannolikt att Liberalerna blir detta liberala parti? Det borde det inte vara. Går till sina rötter, sin bestämmelse eller som det numera heter sin USP, Unique Selling Point, det som är orsaken till att partiet finns, den politik som ingen annan ger. En tro på frihet – rensa bort överhetspolitik i form av pappamånader och annan kvotering och politisk styrning av utbildning och forskning. Värna valfriheten i välfärdspolitiken. Fullfölj arbetet med att göra skolan till en kunskapsskola anpassad efter individens vilja och förmåga och som äkta jämställdhetsparti tillse att även pojkar kommer till sin rätt. Skapa en arbetsmarknad med låga trösklar in. Vi är hårda mot brottslighet och lika hårda mot brottslighetens orsaker. Vi är övertygade om att det är teknisk-ekonomisk utveckling och globalisering som kan lösa de stora uppgifterna som handlar om miljö och klimat, fred och frihet i världen och vi är beredda att fokusera på att driva denna politik. Vi driver biståndspolitik som nu ifrågasätts av de som inte finner internationell solidaritet väsentlig. Och en flyktingpolitik som utgår ifrån solidaritet med flyktingar men inte tror att enda möjliga lösningen är att alla blir svenskar. Och vi är ett mittenparti vad gäller ekonomi och välfärdspolitik.
 
Tro inte att framgång är en osannolik nyårssaga. Den är möjligt. Vad väntar vi på?
 
 (PS De tankar som framförs om Liberalerna i ledaren är ju precis de jag tar upp i mitt inlägg "Kan frisinnet rädda Liberalerna" från 8 juli)
 
15. dec, 2021

Nu vill flera partier sänka skatten på el. Det kan man ju göra om man har finansiering till detta. Det märkliga är då att M och KD tror att det finns gratispengar att ta. Så här resonerar M och KD. När elpriset går upp så ökar statens momsintäkter och då kan man ta av de ökade momsintäkterna till att sänka elskatten. Trolleri, det är gratis att sänka skatten.

Det är fel fel fel! Det är en tankevurpa. För hushållen finns det inga gratispengar. När mer pengar måste gå till elräkningen får man dra ner på andra utgifter och då får staten alltså mindre momsintäkter på annat.

Det är skrämmande att ett enkelt tankefel kan styra partiers skattepolitik.