Blogg

14. jul, 2022

Visst är det praktiskt när saker och ting heter det de är. Att fågel heter fågel och att fisk heter fisk. ”Där kommer en fisk flygande”, det blir bra konstigt. 

Det finns en tendens att kommuner kallar sig för stad. Varför skulle jag alls bry mig om en sån sak? Det finns väl det som är mer angeläget att ägna sig åt? Jovisst, men fråga detta hellre de som driver igenom ändringen.

Dels är det sakligt fel. En kommun är en juridiskt fastställd enhet. Stad är ett allmänt begrepp. Ursprungligen orter med stadsprivilegier men detta är det länge sedan. Ungefär som landskap. Ett historiskt och geografiskt begrepp men inget mer.

Det skapar förvirring. Menar man staden, alltså själva tätorten, eller menar man hela kommunen. Och så ska man hålla reda på att Helsingborg och Landskrona är städer men Lund och Kristianstad är kommuner.

Detta är politik när den är som sämst. När den inte har något innehåll utan bara är ett bländverk. När den inte handlar om att lösa några problem utan är till för sin egen skull. Den drar sig inte för att skapa problem bara den får synas. Den räknar inlägg i fullmäktige och spaltutrymme i lokaltidningen medan medborgarna har nog av att få tillvaron att gå ihop.

 

22. jun, 2022

Frisinnad Tidskrift 2022:3

Om inte ja är ja och nej är nej. Om inte orden förklarar utan döljer hur ska vi då förstå?

Lögn är politikens svarta synd men att säga något så att det låter som en sak men innebär något annat är dess förnämsta konstart. Putin och Trump bygger sitt välde på lögn och halvsanningar men även i ett sansat samtal smyger sig ord in som förleder istället för att förklara.

Att anpassa sitt sätt att tala efter vad mottagaren vill höra är lika gammalt som språket, men nu har det tillkommit en faktor. Politiken har inte vetat hur man skulle hantera Sverigedemokraterna och därför har metoden blivit största möjliga oklarhet. 

Är det med SD som med vargen? Vargen ansågs som ett så farligt väsen att det inte omnämndes med sitt rätta namn. SD´s namn nämns ständigt men deras politik analyseras mindre och ännu mindre vill man klargöra sin relation till SD. Är man negativ så blir det att SD har fel värdegrund eller har enkla svar på komplicerade frågor och vill man istället samarbeta så blir det prata med eller förhålla sig till. Eller är det mycket enklare och inte alls mytologiskt. Man har helt enkelt inte gjort sig besväret att sätta sig in i SD´s politik så att man kan angripa partiet där så ska ske och kunna instämma där man är ense.

Uttrycket ”prata med” borde utmönstras. Jo menar man verkligen detta, prata med, så ska man säga det men säg förhandla i enskilda frågor, eller utgöra regeringsunderlag eller bilda koalitionsregering om det är det man menar.

Och Liberalerna använde uttrycket ”söka samsyn” när partiet öppnade för SD. Samma här. Var på skalan av samarbete innebär det?

På andra sidan talas det om att man ”isolerar SD” eller ”utestänger”. ”Hur kan man utestänga en så stor del av väljarna” frågas det. Vad man egentligen menar är att partiet inte ingår i något regeringsunderlag.

Så har vi därmed fått en märklig politisk debatt som handlar om politiker som inte kan prata med varandra och som mobbar ut av folket valda och att landets problem skulle lösa om bara politikerna betedde sig som folk. Inte märkligt att många vill vända politiken ryggen. (Att det sedan finns de som faktiskt inte vill prata med eller ens vara i samma rum som vissa andra underblåser myten). Fast egentligen är det väldigt enkelt. De partier som kan bilda regering gör det med partier de står närmast. Övriga blir opposition. Men säg det då! Under alla år när Socialdemokraterna regerade var de borgliga opposition och saknade direkt inflytande. Om någon borglig klagade på detta fick han en lektion i demokratins fundament. Man talade klarspråk helt enkelt. Och när Socialdemokraterna behövde Bondeförbundet för att kunna regera vidare skedde detta. Även då med klarspråk om att politik är det möjligas konst. Men när Centerpartiet och Liberalerna efter 134 dagar medverkade till Januariavtalet gick Moderaterna till angrepp med att tala om trixande med demokratin och att valresultatet inte respekterades. Liberalerna teg istället för att förklara att detta är demokratins verklighet och detta var då den enda regeringsbildning som valresultatet gjorde möjlig. Och tal om trixande med demokratin var ett sätt att dölja detta faktum. 

Likaså är det om man inte har svar på frågan hur man ska få en regering efter kommande val. Då måste man dölja denna brist. Då används uttryck som att man inte ska hålla på med ”det politiska spelet” och ”vem tar vem”. Frågan som ställs är ju relevant och kunde besvaras med att det har jag ingen som helst aning om. Fast så kan man ju inte säga. Istället framställer man hela frågeställningen som ovärdig att diskutera. 

När det gäller jämlikhet och jämställdhet kan anklagelserna yra om vem som är för och vem som är emot när man egentligen borde diskutera om vilken utgångspunkt man bör ha; lika möjlighet eller lika utfall. 

I invandringsdiskussionen används begreppet ”papperslös”. Det låter som om det är en administrativ detalj som fattas när det i själva verket handlar om människor som illegalt uppehåller sig i vårt land. 

Vill man rusta ner försvaret så låter det bättre att säga att man vill ha fred. Nedrustningsorganisationer har lyckats anamma begreppet fredsorganisationer och säger att de driver fredsopinion. Så vi som anser att Sverige behöver ett militärt försvar skulle alltså var mindre angelägna om fred. 

Det talas ofta om rättvisa när man menar ekonomisk utjämning. Så kan man ju tycka men här är åter ett exempel på hur en politisk riktning tar över ett värdeladdat ord och ger det ny innebörd. 

I skogspolitiken har man gett markägarna ”frihet under ansvar”. Men om ansvar inte utkrävs är det inte ansvar utan frivillighet. 

För några år sedan hörde man ständigt om eurokrisen. Men var det verkligen någon eurokris eller var det en skuldkris som orsakats av en ansvarslös ekonomisk politik. Genom att använda ordet eurokris har man skapat en föreställning att det är euron som är problemet. Inte så konstigt då att opinionen är så eurokritisk.

Orden formar tanken. Men om inte orden betyder det vi tror att de betyder, var hamnar vi då?

Ragnar Arvidsson

Helsingborg

 

6. jun, 2022

 

Publicerat som insändare i Dagens Nyheter 2022 06 06

Insändare. ”KD förvandlar politiken till en handelsvara”

PUBLICERAD 20:20

KD-ledaren Ebba Busch intill statsminister Magdalena Andersson (S) före TV4:s partiledardebatt i söndags. Löftet från Busch att inte rikta några fler misstroendeförklaringar före valet gör politiken till en handelsvara, anser insändarskribenten. 

INSÄNDARE. En misstroendeförklaring mot en minister ska alltid göras när den är berättigad. Kristdemokraterna förvandlar politiken till en handelsvara, skriver Ragnar Arvidsson.

Detta är en insändare i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.

KD-ledaren Ebba Busch kom med ett erbjudande till statsminister Magdalena Andersson (S) inför tisdagens misstroendeomröstning om inrikes- och justitieminister Morgan Johansson (S).

– Han måste gå, släpp honom. I gengäld så lovar jag att mitt parti inte kommer att medverka till fler misstroendeomröstningar fram till valet, sade Busch i TV4:s partiledardebatt i söndags.

Detta innebär att KD gör frågan om misstroendeförklaring till en handelsvara. Något att byta mot något annat som man kan få.

Det märkliga är att Liberalerna och Moderaterna hänger på och att statsministern säger att hon åtminstone ska fundera på saken.

En misstroendeförklaring ska göras när den är berättigad. Är den inte berättigad ska den inte göras – enkla, självklara principer i en anständig demokrati.

Låt oss nu säga att ett annat statsråd framöver gör ett rejält övertramp och bryter mot grundlagen. Då är det riksdagens skyldighet mot sina uppdragsgivare, svenska folket, att ingripa.

Men inte så om man följer KD:s logik. Då har man bytt bort den möjligheten och bytt är bytt. Vi har fått en justitieminister­skalp mot att ni får behålla er felande X-minister.

Insändare. 6 juni 2022 kl 20

Ragnar Arvidsson:
”KD förvandlar politiken till en handelsvara”

 

30. maj, 2022

Vad gör vi EU-vänner när EU blir vår fiende? EU har nu beslutat att alla länder i EU ska könskvotera sina bolagsstyrelser i större företag.

Vänstern tycker ju att det är bra. För dem är företagen politikens egendom och jämställdhet mäts med statistik. EU-motståndarna får ytterligare vatten på sin kvarn, men vi liberala EU-vänner, hur ska vi hantera detta?

Visst kan Sverige leva med det, men det strider mot allt vi står för. Vår jämställdhetspolitik som handlar om att ingen ska gynnas eller missgynnas pga sitt kön, vår politik om ett fritt näringsliv där rätten att utse sin styrelse är central. Det strider också mot subsidaritetsprincipen eftersom här inte behövs en gränsöverskridande reglering.

Lockande är ju att göra som Ungern och Polen när de inte gillar något. Struntar i EU och så får väl EU stämma dem, men nej det är inte så vi vill göra.

Enda länderna i EU som röstade nej var Sverige och Polen. Märkligt sällskap vi hamnat i. Och i Sverige skulle S, V och Mp vilja införa kvotering.

Beslutet visar, om vi nu trodde något annat, att liberalismen har många och mäktiga fiender. Det finns tillfällen när även EU kan vara en av dem.

 

16. maj, 2022

Det svänger snabbt i politiken. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har gjort helt om. Och det är klart att om verkligheten förändras måste politiken förändras. Det finns ett före och ett efter 24 februari heter det eller att allt är förändrat och att det är en ny verklighet.

Det är krig i Europa så det är något stort som händer men är detta verkligen något nytt och tidigare obekant som ger oss anledning att nu ändra vår säkerhetspolitik? Vårt försvar och vår säkerhetspolitik är ju till just för att hantera sådana situationer. Sveriges säkerhetsdoktrin säger att ”ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”. Nu har ett väpnat angrepp skett även om det inte var mot Sverige. Det är ju precis för detta vi har vår säkerhetspolitik. Ett uppvaknande har skett men inte till en okänd värld utan till världen som den är.  

Det är när solen skiner som taket bör tätas. Om det regnar och läcker in kan man då säga att nu är det en ny situation, nu måste man tänka om, det finns ett före och ett efter att det där regnmolnet kom.