Detta är jag

 

Jag är liberal, politiskt intresserad sedan tonåren och medlem i folkpartiet sedan 1969. Under många år har jag haft uppdrag i partipolitiken och kommunalt. Nu har jag hunnit bli pensionär, är född 1948, men tänker inte lägga av för det.

 Jag har skrivit en hel del under åren. I bl.a. Helsingborgs Dagblad, Nu, debattsajten Newsmill (som nu är nerlagd). En del av det senaste finns under fliken ”Artiklar”.

 Jag har varit anställd i Helsingborgs Hamn AB som personalman. Jag har då sett vilka stora förändringar som behövs vad gäller arbetsrätt. Vi har en arbetsrätt som utgår från fackföreningar och inte den enskilde anställde och löner sätts i alltför hög grad av i vilken möjlighet fackföreningarna kan skada arbetsgivaren i en strejk och alltför lite av den enskildes förmåga och efter marknadssituationen. Se fliken ”Arbetsrätt”.

 Folkpartiet har åstadkommit mycket positivt och driver många frågor bra nu men har hamnat på ett stickspår genom att anamma vänsterfeministernas synsätt på jämställdheten. Därför har frihetspolitik ersatts med statskontroll och kvoteringstänkande. Jag vill att folkpartiet lämnar detta och tar sig an de viktiga frågorna vi har. Arbetsrätten och bostadspolitiken bör bli nästa stora reformområden. Vi bör fortsätta reformera skolan efter den inslagna vägen. Vi bör få bort synsättet om staten som en leverantör av gåvor. Sverige bör vara en viktig aktiv kraft i världen för fred och utveckling. Vi bör ta oss an miljö- och klimatutmaningarna Dessa tankar utvecklar jag under fliken ”Ett liberalt fp”.

Den vänsterfeministiska hegemonin vi har för tillfället tar sig också uttryck i att det numera är helt fritt fram att förolämpa män. Det hör nästan till normal ton. Detta tar jag upp under fliken ”Mansförakt”.

Jag har inte längre några kommunalpolitiska uppdrag eller styrelseuppdrag i partiet men leder en del diskussions- och studiegrupper.