Blogg

20. nov, 2021

SVT 2021 11 17

Ett inslag i Politikbyrån. En undersökning visar att män i riksdagen i genomsnitt talar längre tid än kvinnor. Vad säger detta? Jo enligt de tre gästerna, etablerade kvinnliga journalister och statsvetare, så beror det på att män är väldigt bra på att ordbajsa och gillar att lägga ut texten och snacka. Detta följdes av allmänt hånflin.

Har alltså inte jämställdhetsdebatten kommit längre än till att handla om att håna och förlöjliga män?

Jag sände detta i ett mejl till en av deltagarna; statsvetaren Katarina Barrling och fick följande svar:

Hej,

Tack för ditt mejl!

Har inte sett programmet. Men rent generellt är jag övertygad om att ingen debatt vinner på att man hånar och förlöjligar människor.

Med vänlig hälsning,

Katarina Barrling

Docent

 

Mitt svar

Utmärkt! Då väntar jag mig bättring.

Lena Melin, Aftonbladet, var värst. Det var hon som talade om män som ordbajsar. Fast där finns ingen bättring att hoppas på

Tack för att Du svarade

Hälsningar

Ragnar Arvidsson

 

9. nov, 2021

Vänsterpartiet hyllas nu av många. Här är någon som inte låter sig köras över. De kräver sin rätt. Men är det så?

Nej Vänsterpartiet och Dadgostar är inte värd någon respekt för sitt agerande inför statsministerskiftet. Det är hur lätt som helst att vara modig och ordhållig om man struntar i konsekvenserna. Om jag lovar att gå över gatan och blunda och faktiskt gör det, är jag då modig och ska jag prisas för att jag håller ord?

S/Mp regeringen är den bästa möjliga regering ur Vänsterpartiets synvinkel givet det parlamentariska läget. Hur kan V då tänka tanken att rösta nej till denna regering?

Det som gjort att Vänstern fått luft under vingarna och tror att de kan flyga nu också är det som hände i somras. V hade gjort bort sig och målat in sig i ett hörn med sitt ultimatum. Då rycker Moderaterna ut och ställer upp för V och avsätter regeringen trots att de inte hade något alternativ. Att det inte fanns något alternativ visste alla vi andra och Moderaterna kom också fram till detta efter att suttit och räknat riksdagsmandat i två dagar. Resultatet blev att regeringen återinträdde, att svensk politik fokuserades på ett onödigt spel i flera veckor och att en önskad reform på bostadsmarknaden, som även Moderaterna ville ha, stoppades.

Kommer Moderaterna att rädda Vänsterpartiet även denna gång eller faller de platt till marken?

Det som nu ska ske är ett personskifte. Det finns inget parlamentariskt alternativ. Nu behövs det att de vuxna i rummet träder fram och säger att nu är det slut med tramset. Rösta gult. Gå vidare. Ta fajten om riktig och viktig politik.

 

20. okt, 2021

I Uppsala Universitet finns det många porträtt på personer som varit betydelsefulla under dess flerhundraåriga tillvaro. Detta är ett problem enligt ett inslag i God morgon Världen SR P1. Det är nämligen män på dessa porträtt. I enlighet med den historiska verkligheten.

Frågan som ställs är hur alla dessa mansporträtt påverkar dem som vistas i lokalerna. Jo, de visar att det är så här man ska vara, dvs man. De som inte är så här kan inte bli inkluderade på samma sätt. På så sätt reproduceras könsmaktsordningen.

En intervjuad som inte vill ta bort tavlorna tycker att det ändå är positivt att man börjat diskutera problemet.

Men om man nu lyfter blicken, så har vi en grundskola som är dominerad av kvinnor. Ju lägre klasser desto mer. Även i gymnasiet är det majoritet kvinnliga lärare. Om nu vuxna kvinnliga akademiker blir så påverkade av en del tavlor på universitetens väggar att de inte kommer till sin rätt, vad ska vi då tro om pojkar, barn eller ungdomar, som har hela sin skoldag ledd av kvinnor och går på en skola ledd av kvinnor.

Här vore det väl på sin plats att säga att det vore positivt om man började diskutera problemet.

 

14. okt, 2021

I den kommunalpolitiska trädgården, bland alla dem som arbetar hårt för invånarnas bästa, finns det också vildskott. De som drivs av utspelssjukan. Det gäller att visa aktivitet, att synas och höras. Utmärkt när man har något att komma med och när något behöver sägas men en belastning när det sker bara för dess egen skull. Ibland för att visa att man finns till, hallå här är jag, ibland för att föra fram en åsikt som inte har med kommunen att göra men där kommunen blir den som tillhandahåller talarscenen. Så kan man bli nöjd av att ha fått tala i fullmäktige och kanske fått sitt namn i något referat eller fått ut sin åsikt om något. Men kommunens väl och ve påverkas inte.

Vänsterpartiet genom Ingrid Matthiasson Saarinen motionerar om att Helsingborgs Kommun ska ge stöd för FN´s konvention om kärnvapenförbud. Nu måste ju även Vänsterpartiet inse att Helsingborgs Kommun inte har några kärnvapen och även att FN-politik inte bedrivs i fullmäktige. Fast det är kanske mer intressant med FN-politik än kommunpolitik. Kanske det, men driv då FN-politik där den hör hemma och överlåt fullmäktige till dem som vill ägna sig åt kommunens angelägenheter.

Så fortsätter Vänsterpartiet och Matthiasson Saarinen FN spåret med att föreslå att Helsingborg ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift som syftar till att bostaden ska ses som en mänsklig rättighet. Det låter ju bra med mänsklig rättighet men dock dolt i dunkel hur detta FN-initiativ skulle förbättra bostadssituationen i Helsingborg.

Sverigedemokraterna har motionerat om beräkning av invandringskostnaderna för Helsingborgs Kommun. Alltså inte bara det som syns i budgeten utan även följdkostnader. Visst, det är väl alltid bra att få kunskap men att göra en sådan utvärdering är mycket komplicerat nerbrutet för en enskild kommun. Det är närmast ett forskningsuppdrag. Dessutom kommer förbundet Sveriges Kommuner och Regioner att ta fram uppgifter på nationell nivå. Allt detta vet Sverigedemokraterna eftersom partiet driver frågan så ofta de kan och var de kan. Så det enda motionen åstadkommer är en möjlighet för Sverigedemokraterna att från fullmäktiges talarstol tala om invandring. Vilket var motionens syfte.

Utspelssjukan är inget nytt. I Helsingborg är vi sedan en del år drabbade av att vår kommun inte heter kommun utan stad. Har det löst några problem och gjort något bättre? Nej endast strulat till det och skapat förvirring. Ett hitte-på som gett åsyftad uppmärksamhet. En kul grej. Som ett irrbloss i mörkret.

 

22. jul, 2021

 Nej – jag deltar inte i Pride under Liberalernaflagg!

För mig som liberal är det självklart att verka för allas rätt att vara sig själva. Varhelst någon diskrimeras bör liberaler vara där och stå upp för individens rätt. Därför är Pride en positiv kraft. Men ska vi delta där som liberaler måste vi ha trovärdighet som just liberaler. Just nu är det hyckleri att delta. Vi kan inte tala om Pride som en del av en liberal frihetspolitik eftersom vi inte har någon sådan politik. Nej vi har ingen frihetspolitik eftersom politiken inte hänger ihop och då finns den inte. 

Vi talar om att alla ska kunna förverkliga sina livsprojekt och kunna leva på sitt eget sätt och att familjer kan se olika ut. Men vi kan inte acceptera en familj där en part tar ansvar för familjens försörjning och arbetar fullt ut och den andre parten tar ansvar för barnen och tar den ledighet som behövs och som kan fås för detta. Vi har även ingått i en regering som haft ett politiskt mål som gäller hur hemarbetet ska fördelas.

Konservativa utgår ifrån tradition. Det som strider mot detta är förbjudet. Konservativa kan dock komma fram till att Pride överensstämmer med tradition och därmed är tillåtet men det är fortfarande traditionens bud som är avgörande, inte individens rätt. 

Socialister utgår ifrån staten. Valfrihet och individens rätt tillåts bara inom ramarna för statens intressen. Socialister kan då finna att Pride kan rymmas inom dessa ramar.

För oss liberaler är frihet och medborgarrätt själva utgångspunkten i politiken och inte något som i nåder kan tänkas medges. Då måste vi ha en politik att Pride är en självklarhet som följer av vår ideologi och då måste vi ha en politik på alla områden som genomsyras av just frihet och medborgarrätt. Annars blir Pride ett undantag precis som för socialister och konservativa. Och vilken trovärdighet finns det om politiken är ett undantag.