3. feb, 2015

Aftonbladet vill tacka Sovjet

Aftonbladet:

Tacka Röda armén för befrielsen

Åsa Linderborg: En viss ödmjukhet inför insatsen vore en stilla nåd att be om

  Röda armén befriade de överlevande fångarna i dödslägret Auschwitz för 70 år sedan.

http://www.aftonbladet.se/kultur/article20245344.ab

 

Ett av de mest märklig historierevisionistiska inlägg jag sett. Har Linderborg glömt att Sovjet startade världskriget tillsammans med Tyskland. Sovjet och Tyskland delade upp Östeuropa mellan sig och började kriget med att gå in från var sitt håll i Polen. Hur kan man då få för sig att tacka Sovjet för deras insatser?

Jovisst var det Röda armén som kom fram till Auschwitz och öppnade det lägret men de agerade helt annorlunda vid Warszawa. När Röda Armén närmade sig staden gjorde de kvarvarande judarna uppror för att tillsammans med Röda Armén befria staden. Då gjorde Röda Armén halt och lät de tyska trupperna massakrera judarna innan Röda Armén gick in.  

Att Linderborg kan skriva så här i en av Sveriges största tidningar visar bara hur mycket vi har kvar av historiskt och politiskt upplysningsarbete att göra.