22. apr, 2015

En liberal föräldraförsäkring

Motion till folkpartiets landsmöte november 2015

Individens frihet får ej förkvävas”

Så står det på den valaffisch från 1944 som Jan Björklund har vid sitt tjänsterum. Jan Björklund är stolt över att ha denna affisch. Vi är stolta över ett parti med en historia av att kämpat för individens frihet och med ett program och med uttalanden som tar ställning för individens frihet. Vi är stolta över ett parti som drivit viktiga frihetsfrågor. Men på senare år har dessa två inte stämt överens. Vi talar om att människor skall ha mer frihet att växa samtidigt som partiet lägger förslag om hur familjers liv skall styras. Vi talar om ett liberalt frihetsbegrepp som innebär lika förutsättningar samtidigt som partiets förslag handlar om att det skall bli lika utfall. I längden är det ohållbart för ett liberalt parti att inte ha en frihetspolitik som hänger ihop.

Det stora misstaget är pappamånaderna. Denna politik har allvarligt skadat partiet. Det är klart att när partiet har övergett frihetspolitiken, en av sina grundpelare, skall man inte förvånas över ett katastrofalt dåligt valresultat. Andra partier har i sådana lägen analyserat politiken och sagt: ”Vi gjorde fel”, och förändrat politiken och sedan kunnat ta avstamp för framgång. Vi måste ta i denna fråga.

Jan Björklund sa i riksdagen: ”Attityden att politiker är bäst på att göra våra livsval, den attityden måste få ett slut”. Ja, låt den få ett slut i folkpartiet.

yrkande

att folkpartiet skall verka för att de s.k. pappamånaderna avskaffas.