20. maj, 2015

Valet i Storbritannien. Så väntat!

 

Valet i Storbritannien blev omskakande och överraskande. Fast egentligen följde det läroboken.

  1. Ett liberalt parti i regeringskoalition med ett stort konservativt parti förlorar på detta.

  2. Ett socialdemokratiskt parti som går åt vänster går bakåt i valet.

  3. Nationalistiska/populistiska partier kan göra storslam om jordmånen är den rätta.

Frågan är bara om folkpartiet studerar läroboken.

Det finns goda skäl för en borglig regeringskoalition, men nu när vi är i opposition är vi då tillräckligt självständiga? Ja vi driver försvarsfrågan och börjar ta i arbetsrätten men vad mer kan vi göra?

Socialdemokraterna går åt vänster och deras opinionssiffror krymper. Senaste vänstersväng är talet om könskvotering av bolagsstyrelser. Här måste fp sätta in en kanonad.

Folk är upprörda över tiggarna som finns överallt och de förstår inte flyktingpolitiken. Tar vi tag i dessa problem eller överlåter vi dem åt partier med andra ideologier?