13. jul, 2015

Vem äger oss?

Är staten en överhet som vi medborgare skall bocka för och som kan göra vad den lyster? Som kan tilldela medborgarna rättigheter om den känner för det men kan låta bli om det passar. Eller är staten en inrättning som vi medborgare skapat för att lösa uppgifter som vi inte kan lösa individuellt?

Här är själva kärnan i skillnaden mellan en socialistisk och en liberal ideologi. Enkelt. Kommer makten från staten eller kommer makten från medborgarna.

Hur kan det då komma sig att vissa folkpartister anammar den socialistiska samhällsynen? Vid utfrågning under Almedalsveckan försvarar folkpartiets partisekreterare Maria Arnholm pappamånaderna med att staten ju ger föräldrarna stora summor i föräldrapenning och därför kan ställa krav på att föräldrarna beter sig enligt statliga normer. Alltså, det är ett privilegium att få del av statens pengar och då skall vi inte bråka. Våra skattepengar har blivit statens nådegåvor. Kan socialismen uttryckas tydligare?

Det är ett problem att folkpartiet har en partisekreterare som med glöd kämpar för överhetsstaten och hela partiet har problem. Det blev mycket tydligt under Almedalsveckan hur stor pappamånadsfrågan är i debatten och hur svårt det är för alla liberaler att försvara den. Att folkpartiet driver linjen att staten äger oss eller åtminstone våra pengar gör oss omöjliga. Pappamånadsfrågan är ingen detalj utan är så djupgående ideologiskt att den kan välta hela vår trovärdighet som liberalt parti.