7. sep, 2015

Nu måste folkpartiet visa ledarskap i flyktingfrågan!

Det avgörande är inte om Sverige tar emot några tusen fler eller färre kvotflyktingar bland de tiotusental som kommer på annat sätt. Det avgörande är att folkpartiet pekar ut en ny flyktingpolitik. Alla flyktingar måste kunna tas emot och få hjälp på ett rimligt sätt i flyktinglägren. När barn kan frysa ihjäl i dessa tältläger så är det klart att de behöver mer resurser. Jag tror att vi är många som är beredda att betala mer skatt för att Sverige skall väsentligt höja bidraget till UNHCR.

 Det måste finnas säkra vägar in i Europa. I praktiken säger vi till flyktingarna; välkomna till oss men ni måste först ta er över Medelhavet i en livsfarlig smugglarbåt. Annars räknar vi inte er som flygtingar. Vi har nu en flyktingpolitik som går ut på att ta hand om dem som flyktingsmugglarna behagar leverera till oss. Det hjälper inte att ordna fler lagliga vägar in i Europa om vi sedan fortsätter att ta emot dem som kommer med smugglare. Skall vi få bort flyktingsmugglingen så måste de lagliga vägarna bli ända sättet att komma in i Europa.

 Många visar nu sitt stöd för flyktingmottagandet. De finns ett folkligt stöd för flyktingmottagning, men det är inte oändligt. Det kräver att det finns en förklaring till att vi tar emot. Vi måste kunna svara och inte bara nonchalera alla dem som säger att det vore bättre att hjälpa på plats. och om vi utöver alla vi redan tagit in tar emot en halv miljon på några få år, då räcker den folkliga välviljan inte till. Inte ens med hjälp av alla kändisar som ställer upp i media.