25. sep, 2015

Centerpartiet ett hot mot de mest skyddsbehövande

Det finns gränser för flyktingmottagandet. Gränser för våra möjligheter och gränser för hur långt flyktingvänliga krafter är beredda att sträcka sig. Vi måste därför se till att få en flyktingpolitik som är inriktad på dem som verkligen behöver vårt skydd.

Nu profilerar sig Centerpartiet som det borgliga parti som mest av alla vill öppna våra gränser för flyktinginvandring. Slagordet tycks vara det Annie Lööf lanserade: ”Kom hit”.

Men Centerpartiet nöjer sig inte med detta. Så här sa Annie Lööf i sitt sommartal när hon talade om invandring:

 ”Ska vi ta krafttag för integrationen, med tidigare insatser för språkinlärning, tydliga incitament för att börja jobba och ett jämnare mottagande i landets kommuner? Ja, det ska vi.

Ska vi backa från principerna om människors rätt till asyl, och blunda för krig, fattigdom och humanitära katastrofer? Aldrig.”

 Här anges alltså även fattigdom som grund för asyl. I en situation där vi har stora svårigheter att klara nuvarande mottagande lanserar Centerpartiet en drastisk utökning. Om detta skulle bli verklighet och det blev känt över världen att Sverige är lösningen för fattiga skulle vårt flyktingmottagande falla samman och den förståelse och ibland välvilja som finns för flyktingar upphöra. Därmed är Centerpartiet ett hot mot dem som behöver vårt skydd mest av alla.