4. dec, 2015

Centerpartiet och flyktinghögern

Det är dags att vi börjar granska flyktinghögern (till vilken Centerpartiet hör). Flyktingvänstern vet vi var vi har. Det finns alltid oändliga resurser och företagen får ordna.

Centern vill lösa problemen genom reformer på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och mer utbildning av flyktingar. Men har de någon som helst aning om storleken på de förändringar som behövs och vilka effekter detta skulle få på vårt samhälle?

Jag vill minska trösklarna in på arbetsmarknaden. Främst genom lägre ingångslöner. Det skulle få in fler men vi måste vara medvetna om att effekten är begränsad. Det finns inte oändligt med enkla jobb. Exempel. För en generation sedan kunde man få stuverijobb i en hamn om man kunde lyfta och bära. Nu krävs det förmåga att hantera maskiner som hanterar containers. Denna typ av utveckling har vi haft i hela samhället.

Om man vill lösa problemen genom ändra villkoren på arbetsmarknaden och i välfärdssamhället måste man gå väldigt långt. Vi kan då få ett parallellsamhälle där människor lever på helt andra villkor och aldrig känner riktig samhörighet med Sverige.

Centern vill inte tala om kris. Vi har tagit emot många de senaste åren och fått stora segregerade områden i de större städerna. Om man ovanpå det tar emot en halv miljon, ett helt nytt Göteborg, på ett eller kanske några få år och inte inser vilken påfrestning detta innebär, ja då är det kris, kris även i Centerpartiets politisk tänkande