5. dec, 2015

Efterskänkta studiemedel för kvinnor

Understundom inträffar det. Inte alltför ofta men visst det händer. Att jag intalar mig att det finns gränser för dumheten. Åtminstone vill jag tro att högt skolade ämbetsmän har just detta – gränser för dumheten.

 Nu har jag åter tagits ur denna villfarelse. Digitaliseringskommissionen föreslår att kvinnor som studerar på It-utbildningar skall få sina studielån efterskänkta!

 Då kommer jag till min nästa villfarelse. Jag hade räknat med att det statsrådet som tog emot utredningen, miljöpartisten Kaplan, inte hade sagt ”vi skall titta på detta” utan hade bett kommissionen fara och flyga och återkrävt deras arvode (i likhet med Studiemedelsnämnden som återkräver studielån). Hade jag verkligen räknat med det? Nä kanske inte.

 Jag har nu återbördats till normaltillståndet. Förvissningen om att nej det finns ingen gräns för dumheten