5. jan, 2016

Mer om det Genusindustriella Komplexet

Jag såg just en sak som understryker det jag sagt nedan 4/1 om ett Genusindustriellt Komplex.

Sveriges Kvinnolobby ingår i regeringens delegation till FN´s kvinnokommission. Alltså en tydlig sammanblandning av intressegrupper och officiella organ. Och Gertrud Åström som Kvinnolobbyns ordförande ledde Jämställdhetspolitiska utredningen vars betänkande lades till grund för de svenska nationella jämställdhetsmålen.

Kan man tänka sig något annat område där en ledande intressegruppsföreträdare får leda ett utredningsarbete åt regeringen?

Eller är det så att feministorganisationerna står för det objektiva samhällsintresset?