16. aug, 2016

Politiker – skall de vara våra föredömen?

Måste politiker vara felfria? Måste de vara moraliska föredömen?

Nu har diskussionen åter kommit upp i samband med att Aida Hadzialic avgått. Visst vill jag ha laglydigt och hederligt folk i politiken, men är det för att vara föredömen jag valt dem? Jag har väl valt dem för att genomföra en liberal politik. Visst, de måste ju vara förankrade i den politiken och det innebär en livsstil som är föredömlig. Dessutom måste de ha ett gott omdöme för att jag skall kunna lita på dem som politiker. Men måste de vara perfekta och måste de i allt vara föredömen?

I detta att politiken skall vara föredömen finner jag en djupt anti-liberal tanke nämligen att det är från politiken, från överheten normer och den goda moralen utgår och att vi undersåtar skall ta emot och anamma det som utgår från denna överhet. Alltså att det är överheten som konstruerar de normer som vi skall leva efter.

Den liberala linjen måste vara att normer och moral skapas av oss medborgare. Sedan väljer vi företrädare som skall stifta lagar och skapa budget i enlighet därmed.