10. jan, 2017

Socialisterna anfaller. Dags för Liberalerna att ta fram det stora artilleriet!

 

Facebook Liberalernas rikspolitik

 Regeringen försöker nu införa könskvotering i bolagsstyrelser. Ett hot mot företagarnas rätt att besluta om sin egendom och dessutom könsdiskriminering.

Regeringen vill också könskvotera tillsättningen av professorer! 2030 skall hälften av de professorer som tillsätts vara kvinnor.

Som om det inte vore illa nog klassar dessutom regeringen ner näringslivet och universiteten genom att påstå att detta sker i godhet och i omtanke om dessa som beklagligtvis inte förstår sitt eget bästa.

Professorskvoteringen sker för att de mest kompetenta skall rekryteras och bolagskvoteringen skall ske lika mycket av konkurrensskäl som av jämställdhetsskäl.

Nu hade jag förväntat mig den stora bataljen. Något i stil med kampen mot löntagarfonder. Jovisst har jag hört något om att det där är ju inte bra men varför detta tassande? Här kommer regeringen med förslag som strider mot allt vad liberalismen står för, som skulle allvarligt skada näringslivet och universiteten och dessutom har miniminimalt, och knappt det, stöd hos svenska folket. Vad väntar ni på? Bollen ligger vid öppet mål.

Det finns ju en misstanke. Att det finns en socialkonservativ falang i vårt parti som tycker att detta vore egentligen rätt bra. Man hör ju ibland sådana yttrande. Och denna falang vågar partiet inte utmana. Kan det vara så illa?