4. jun, 2017

Birgitta Ohlssons politik:

Facebook Liberalerna Rikspolitik

 

Börsbolagens styrelser skall könskvoteras

Rätten för föräldrar att fördela föräldraledigheten sig emellan skall helt tas bort

Fri invandring. Bröt mot partilinjen och röstade mot förslag om åtstramad flyktingpolitik 2015

Det är rätt att gömma flyktingar med utvisningsbeslut

Det är rätt att vägra värnplikt

Var kritisk mot partiets språkkrav för medborgarskap.

Mer feminism

 

Nu försöker partiledningen och många i partiet skyla över motsättningarna och tala om att det är två olika personer med olika tilltal som vill detsamma. Så är det inte alls. Det är två helt skilda politiska program som står emot varandra och vilket parti vi kommer att vara avgörs av partiledarstriden.

 

Och BO är inte ensam. Det visar det stöd hon får nu och det stöd hon tidigare har fått. Jag betraktar henne som informell ledare av en informell falang inom partiet. Att ha en sådan falang är förlamande för partiet. Jag tänker speciellt på två frågor där jag saknar partiet och där jag inte kan finna andra skäl till tystnaden än att brist på enighet gjort att man inte haft kraft att agera. Regeringen vill könskvotera börsbolagsstyrelserna och professorstillsättningarna. Här borde partiet känna sig på hemmaplan. Kamp mot könsdiskriminering och kamp för enskild äganderätt. Här borde man rulla fram det stora artilleriet och bara dundra på. Den andra frågan är invandringspolitiken. Det är ju det alla människor pratar om. Här måste ju vårt parti ha en tydlig politik. Istället verkar det mest som om man lämnat walk-over.

 

Många beklagar att vi nu kommer att diskutera personfrågan istället för politik. Men eftersom detta inte handlar om person utan om vilken politik vi skall ha så kan jag önska mig att vi använder tiden fram till landsmötet till att diskutera vår politik. Jag önskar att vi utformar en flyktingpolitik med solidaritet med världens flyktingar men utan att vara fixerad vid att de skall komma just hit, och de som skall komma hit skall inte behöva riskera livet och alla sina tillgångar på resan. Och vi behöver en jämställdhetspolitik där vi frigjort oss ifrån vänsterns kvoteringstänkande.

 

Får vi detta som kombination med övrig politik och svensk politiks skickligaste partiledare, Jan Björklund, då får vi just det liberala parti Sverige behöver och vi kan se fram mot valet med tillförsikt.