23. jun, 2017

Kvotera mera säger liberaler

Facebook Liberalerna

I en rapport om föräldraförsäkringen till höstens Landsmöte föreslår en arbetsgrupp att småbarnsföräldrars rätt till tjänstledighet skall kvoteras. Gruppen har letts av Gulan Avci, ordförande i Liberala Kvinnor.


Förslaget har ett genomgående tema. Att styra människor så att de beter sig enligt mallen. Jämställdhet borde betyda lika möjligheter. Det är så vi brukar resonera. Nej för Avci & Co betyder jämställdhet att alla gör lika, alltså lika utfall.

Vi brukar säga att liberaler har ingen utopi, alltså en fastlåst bild av hur samhället skall vara. Vi vill ge möjligheter för människor att förverkliga sina livsprojekt. Men Avci har en utopi. Män och kvinnor skall göra lika, välja lika och utfallet skall vara lika. För att uppnå detta skall individerna vara verktyg, byggklossar i hennes samhällsbygge.

För Avci är det ett problem att kvinnor väljer deltid, att fler kvinnor än män tar ut föräldraledighet och vab-dagar och att föräldrar tar ut för lång föräldraledighet.

För oss liberaler är det ett problem att Liberalerna har överlåtit jämställdhetspolitiken till en grupp med vänsterfeministiskt tänkande – alla skall göra lika och staten skall bestämma över oss-. Det är dags att vi tar kommandot och rensar ut allt av pappamånader och annan kvotering. Endast så kan Liberalerna bli ett parti av betydelse.