6. nov, 2020

USA-valet

Jag skriver detta samtidigt som jag spänt följer DN´s kontinuerliga bevakning av röstsammanräkning i USA-valet.

Jag har följt många val, både svenska och utländska, men det är inget som berört mig så mycket som detta. Även vid de val där jag själv varit involverad och jag varit ibland nöjd och ibland missnöjd så är det jobb på måndag morgon och så går livet vidare.

Några har varit särskilt olyckliga som Brexit i Storbritannien och presidentvalet i USA år 2000 som var så jämnt ett val kan vara och som fick en utgång som i efterhand blev helt katastrofal.

Men nu känns det som om allt står på spel.

Blir Trump en parentes, kanske till och med ett varnande exempel, eller blir han det nya normala?

Det gäller freden med kärnenergiavtalet med Iran och den transatlantiska länken med NATO och ett gott förhållande till EU.

Det gäller klimatet med Parisavtalet och miljöpolitiken där åtskilliga restriktioner tagits bort.

Det gäller ekonomin där statskulden skenar medan man tacksamt noterar skattesänkningar. Och frihandeln hotas och då skadas vi men även USA.

Som om inte detta var nog så skakar hela fundamentet. Om man var osäker tidigare så visar Trump nu vid valet att han inte värnar om demokratin. Och detta hänger samman med det som närmast är hans statsideologi. En avsaknad av respekt för sanning, fakta, kunskap och likaså avsaknad av respekt för andra människor. Detta som är grunden för ett anständigt och framgångsrikt samhälle.