22. jun, 2021

De utestängda

Det har med stor framgång skapats en myt om att de partier som inte ingår i regeringen eller är önskade i någon regering är mobbade, utestängda och fråntagna sin demokratiska rätt. Hur kan ni nonchalera 25% av väljarna kan det heta.

Egentligen är det enkelt. De partier som har möjlighet bildar regering med de partier som står dem närmast och som man känner att man kan samarbeta med på ett regeringsprogram. Övriga blir opposition och oppositionen har inget direkt inflytande. Så är det och har alltid varit. Detta gällde de borgliga partierna under alla S-år och det gällde S när Alliansen regerade. Jag minns ingen som tyckte att det var odemokratiskt.

Sedan har ju oppositionen inflytande genom att de med den politiska debatten sätter gränser för vad regeringen kan och vågar göra. I de fall regeringen inte har egen majoritet kan även en spretig opposition, som inte skulle kunna enas om en regering, i enskilda frågor gå samman och tillfoga regeringen nederlag. Att V och SD gemensamt går emot förslaget på bostadsmarknaden är helt naturligt. De har ju samma åsikt i denna fråga. Det märkliga är ju att M och KD hakar på med att avsätta regeringen trots att de inte har något regeringsalternativ. Det är ett politikens lågvattenmärke.

PS. Att skapa denna myt har underlättats av borgliga partier som talar just om detta, att vi ska utestänga vissa partier, att hindra vissa partier från inflytande osv istället för att säga det som det gäller, nämligen att man bildar den bästa regering som det går att bilda givet valutslaget.