1. feb, 2022

Kristdemokraterna förfalskar historien

I DN intervju 2022 01 31 säger Ebba Busch att Kristdemokraterna grundades som en motrörelse till nazismen och kommunismen efter kriget.

KD vill framställa det på detta sätt. Det låter bättre än att säga som det var. Partiet grundades 1964 för att bekämpa avkristningen och sedernas förfall. Det var kristlig uppfostran i skolan och censur i kulturlivet som var partiets strävan.

Det var gymnasiereformen som presenterades 1963 som var den tändande gnistan till partiets bildande. Då skulle kristendomsämnet omvandlas till religionskunskap och det kunde man inte acceptera.

KD vill gärna pynta sig i lånta fjädrar från kristdemokratiska partier på kontinenten. Främst CDU i Tyskland. CDU grundades strax efter kriget och där kan man tala om att partiet grundades som en motrörelse till nazismen och kommunismen. Men CDU var ju ett klart borgligt parti med ekonomisk uppryckning av landet som främsta uppgift.

KD däremot, som först hette KDS, var ju ett frikyrkoparti som inte ville ta ställning mellan vänster och höger i politiken.