21. mar, 2022

Fackförbund hotar demokratin

Hamnarbetarförbundet, ett av de fackförbund som organiserar stuveriarbetare, hotar att blockera ryska båtar 

Låt oss för tillfället släppa själva frågan om det är rätt eller fel att blockera ryska båtar. 

Det är helt klart att detta är en politisk aktion. Blockaden har inget med facklig verksamhet att göra. Man använder det fackliga uttrycket ”sympatiåtgärd” och man varslar enligt arbetsrättsliga regler men det förändrar inte att det är politik. Dock är det ingen som vågar stå upp mot facket här och ta en rättslig strid. Och det har jag förståelse för. Det är inte den sortens strider vi vill ha. Här bör vi ju stå enade. 

Det är helt oacceptabelt att ett fackförbund tillåts styra svensk utrikespolitik. Vi kan inte låta avskyn i synen på Putins krig hindra att vi värnar om vår svenska demokrati.