16. maj, 2022

Nato, Javisst men ett sent uppvaknande till världen som den är

Det svänger snabbt i politiken. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har gjort helt om. Och det är klart att om verkligheten förändras måste politiken förändras. Det finns ett före och ett efter 24 februari heter det eller att allt är förändrat och att det är en ny verklighet.

Det är krig i Europa så det är något stort som händer men är detta verkligen något nytt och tidigare obekant som ger oss anledning att nu ändra vår säkerhetspolitik? Vårt försvar och vår säkerhetspolitik är ju till just för att hantera sådana situationer. Sveriges säkerhetsdoktrin säger att ”ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”. Nu har ett väpnat angrepp skett även om det inte var mot Sverige. Det är ju precis för detta vi har vår säkerhetspolitik. Ett uppvaknande har skett men inte till en okänd värld utan till världen som den är.  

Det är när solen skiner som taket bör tätas. Om det regnar och läcker in kan man då säga att nu är det en ny situation, nu måste man tänka om, det finns ett före och ett efter att det där regnmolnet kom.