30. maj, 2022

När EU blir vår fiende

Vad gör vi EU-vänner när EU blir vår fiende? EU har nu beslutat att alla länder i EU ska könskvotera sina bolagsstyrelser i större företag.

Vänstern tycker ju att det är bra. För dem är företagen politikens egendom och jämställdhet mäts med statistik. EU-motståndarna får ytterligare vatten på sin kvarn, men vi liberala EU-vänner, hur ska vi hantera detta?

Visst kan Sverige leva med det, men det strider mot allt vi står för. Vår jämställdhetspolitik som handlar om att ingen ska gynnas eller missgynnas pga sitt kön, vår politik om ett fritt näringsliv där rätten att utse sin styrelse är central. Det strider också mot subsidaritetsprincipen eftersom här inte behövs en gränsöverskridande reglering.

Lockande är ju att göra som Ungern och Polen när de inte gillar något. Struntar i EU och så får väl EU stämma dem, men nej det är inte så vi vill göra.

Enda länderna i EU som röstade nej var Sverige och Polen. Märkligt sällskap vi hamnat i. Och i Sverige skulle S, V och Mp vilja införa kvotering.

Beslutet visar, om vi nu trodde något annat, att liberalismen har många och mäktiga fiender. Det finns tillfällen när även EU kan vara en av dem.