14. jul, 2022

En kommun är en kommun och en stad är en stad

Visst är det praktiskt när saker och ting heter det de är. Att fågel heter fågel och att fisk heter fisk. ”Där kommer en fisk flygande”, det blir bra konstigt. 

Det finns en tendens att kommuner kallar sig för stad. Varför skulle jag alls bry mig om en sån sak? Det finns väl det som är mer angeläget att ägna sig åt? Jovisst, men fråga detta hellre de som driver igenom ändringen.

Dels är det sakligt fel. En kommun är en juridiskt fastställd enhet. Stad är ett allmänt begrepp. Ursprungligen orter med stadsprivilegier men detta är det länge sedan. Ungefär som landskap. Ett historiskt och geografiskt begrepp men inget mer.

Det skapar förvirring. Menar man staden, alltså själva tätorten, eller menar man hela kommunen. Och så ska man hålla reda på att Helsingborg och Landskrona är städer men Lund och Kristianstad är kommuner.

Detta är politik när den är som sämst. När den inte har något innehåll utan bara är ett bländverk. När den inte handlar om att lösa några problem utan är till för sin egen skull. Den drar sig inte för att skapa problem bara den får synas. Den räknar inlägg i fullmäktige och spaltutrymme i lokaltidningen medan medborgarna har nog av att få tillvaron att gå ihop.