Blogg

7. apr, 2020

(Avser den kommunala folkomröstningen i Helsingborg om eventuell försäljning av det kommunägda energibolaget Öresundskraft)

 

Nej jag röstade inte!

 

Gällde folkomröstningen en politiskt principiell fråga eller var den en bedömning av ekonomisk och juridisk fakta?

 

För vissa handlade det om politiska principer. För de som anser att offentligt ägande är bra, ju mer det offentliga äger desto bättre, var det enkelt. Lika enkelt för dem på andra sidan som vill ha bort offentligt ägande.

Min inställning är att det offentliga skall undvika att äga affärsdrivande verksamhet men att det i vissa fall kan vara motiverat. Samma inställning som mitt parti har.

Det problematiska med en privatisering är att ett energibolag driver verksamhet som till stora delar är monopolverksamhet. För den skull finns det lagar och förordningar som reglerar ett energibolags rättigheter och skyldigheter och hur taxor skall sättas.

Ett argument i debatten är att ett kommunalt ägande är av vikt för att kommunen då kan styra verksamheten i miljö- och klimatvänlig riktning. Jag anser att miljö- och klimatpolitik ska drivas genom lagar och generella åtgärder och satsningar och inte genom ägande. Även här i likhet med mitt partis linje.

Då kokar hela den principiella frågan ner till detta; är de lagar och förordningar som reglerar energibolag tillräckliga för att värna konsumenter och det allmänna intresset? Det är det som jag förväntas ta ställning till i en folkomröstning.

Sedan gäller det förstås budet. Enligt uttalanden i media var det ett mycket bra bud. Det kanske det var men jag har ingen möjlighet att bedöma om Öresundskraft är värt 5 miljarder eller 12 miljarder eller kanske 20 miljarder. Jag kan naturligtvis lyssna på de som har den kompetensen, men om jag ska följa experter varför i så fall folkomrösta.

Men bör vi rösta för att hedra demokratin. Att värna rösträtten, basen för vår demokrati. Nervärderar man demokratin genom att inte rösta? Man har rätt att rösta men har också rätt att låta bli om man anser att folkomröstningen är fel. Man kan även vara ordförande i valnämnden och inte rösta, liksom man kan vara ledamot i Fastighetsnämnden och vara emot ett visst bygge men ändå tillse att det genomföres om fullmäktige så har beslutat. Det blir inte mer demokrati. Folket har all makt genom det allmänna valet. En folkomröstning gör att det allmänna valet blir mindre viktigt. Man kan visst ha den åsikten att det är bra med folkomröstningar och därmed att värdet av det allmänna valet minskar men säg inte att det är mer demokratiskt.

Jag värnar om värdet av det allmänna valet och röstade inte.

Att inte rösta var ett aktivt och medvetet val. Mitt sätt att göra min röst hörd.

 

 

7. mar, 2020

 

Det räcker inte med att ha uppfunnit ordet ”killgissa”, alltså att det killar/män säger inte är mycket värt, nu kommer nästa variant; ”killräckligt”. Det betyder att killar/män inte gör ordentliga jobb. De gör mindre än kvinnor och tycker att det räcker.

Åsa Beckman, Biträdande Kulturchef på Dagens Nyheter, är väldigt duktig, ansvarsfull och toppresterande. Det säger hon själv så det får vi väl tro. Kring sig ser hon andra som också är på topp. Kvinnor. Sedan finns det de som kvinnor måste dras med som inte uträttar så mycket. Killar/män. De är nöjda med att inte göra så mycket. Kräver inte så mycket arbete. Tycker att det är tillräckligt med det som är halvdant. Det är killräckligt.

Jag vet vad som är tillräckligt. Åsa Beckmans självtillräcklighet.

 

8. feb, 2020

 

Skall medlemmarna i ett parti har mer att säga till om genom beslutande medlemsomröstningar? De har ju all makt i föreningen precis som att all offentlig makt i Riket utgår ifrån folket. Men skall denna makt utövas genom att konkreta frågor som ställningstagande i kommunala frågor beslutas på medlemsmöten? Senast aktualiserat här i Helsingborg i frågan om försäljning av vårt kommunala energibolag Öresundskraft. Svar Nej! 

Ett beslutande medlemsmöte innebär att enda kravet för att faktiskt besluta om en sådan sak som vårt energibolags framtid är att man går på ett möte. Inget mer. Sedan går man hem och behöver inte ta något som helst ansvar. Man ställs inte till svars för beslutet och behöver inte förklara sig varken inför press eller väljare.  

Demokrati är inte bara majoritetsstyre. Det är grunden men inte det enda. Det är också att de som tar besluten kan hållas ansvariga för de beslut de fattar.  

Det innebär inte mindre makt åt medlemmarna. Det kan det ju inte vara eftersom de har ju all makt oavsett formerna för hur den utövas. Däremot innebär det större krav på medlemmarna. Att sätta sig in i frågan om vilka personer i föreningen man vill ge sin röst och att sätta sig in i de frågor man finner angelägna, ifrågasätta och att föra debatten. 

Innebär detta att medlemmarnas roll minskar? Nej tvärtom. De ges en mer aktiv roll men en roll där krav ställs och jag tror att krav skapar engagemang.

 

31. dec, 2019

 

Moderaterna har ändrats sig om energipolitik. De var med i energiuppgörelsen 2016 där det ingår att elproduktionen 2040 skall vara förnybar. Det finns inget förbud mot kärnkraft men hela inriktningen är negativ mot kärnkraft. Liberalerna vill att beteckningen istället skall vara ”fossilfri” och ställde sig utanför uppgörelsen.

Nu har Moderaterna anslutit sig till Liberalernas linje. Gott så. De kritiserar med frenesi den uppgörelse de själv var med om och vill ha en ny uppgörelse. På frågan hur de kunde för blott några år sedan tycka att energiuppgörelsen var alldeles utmärkt svarar de att den undanröjde det akuta hotet mot kärnkraften som utgjordes av effektskatten. En specialskatt på kärnkraft som avskaffades i och med energiuppgörelsen.

Energiuppgörelsen var mycket bred. Både Miljöpartiet och Moderaterna ingick. Som alltid i sådana förhandlingar får man kompromissa. Kärnkraftsmotståndarna fick acceptera att straffbeskattningen på kärnkraft, effektskatten, togs bort och likaså avvecklingslagen. Kärnkraftsanhängarna fick finna sig skrivningen om förnybart och sådana subventioner till förnybart att lönsamheten av kärnkraft hotas. Det var ett mästerstycke att få ihop uppgörelsen. Om sedan uppgörelsen var så bra är en annan sak.

När sedan uppgörelse har skett och det gått blott tre år, ett kort ögonblick i en energiplaneringshorisont, då återkommer moderaterna med att det de kompromissade bort i uppgörelsen det vill de nu ha. De andras eftergifter skall ligga kvar men de egna skall bort.

Även om Moderaterna har rätt i sak undrar man hur någon kan förhandla med detta parti hädanefter.

29. dec, 2019

Vid en konferens uttalar sig statsrådet Åsa Lindhagen (MP) så här:

”…klimatförändringen ytterst riskerar att slå ut förutsättningen för hela mänsklighetens existens”

Uttalanden av det här slaget är verkligen destruktiva och skadar trovärdigheten i arbetat för att framställa en vetenskapligt grundad bild av klimathotet och får mig att också undra vad som egentligen krävs för att ingå i Sveriges regering.

(Hållbarhetsforum 20191029)