Blogg

23. apr, 2021

Idag är det en högtidsdag för oss liberaler. Det är 40 år sedan Den Underbara Natten inträffade!

I dessa dagar då vi mest räknar våra förluster borde vi fira att vårt parti var drivande för den stora skattereform som fick detta namn. En reform som sedan följdes upp 1990 med Århundrandets skattereform där även då vårt parti var drivande.

Underbara Natten slöts med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Dessa partier hade tidigare varit helt ointresserade av någon reform men hade kommit till insikt om att det nu var nödvändigt. Moderaterna ställdes sig utanför och till och med spräckte den borgliga Fälldinregeringen. Vid sedan uppgörelsen århundrandets Skattereform hade Moderaterna lyckats skrämma bort Centerpartiet så de deltog inte då.

Dessa reformer innebar en vändpunkt för svensk ekonomi som under ett antal år varit i en utförslöpa. Numera är det en allmän uppfattning att reformerna var rätt och att de var nödvändiga och det talas om dessa i ett nostalgiskt skimmer. Alltfler inser att vi nu borde göra något liknande för att lösa nya problem som uppkommit. En skattereform ingår också i Januariöverenskommelsen.

Jag har inte och kommer aldrig att kunna förlåta Moderaterna för att de gick emot dessa reformer som borde vara vad de önskade sig. De innehöll ju sänkta marginalskatter och sänkta bidrag till främst villaägare. Genom att spräcka den borgliga regeringen sänkte de därmed de borgliga partiernas trovärdighet som regeringsdugliga.

Opinionsmässigt var det katastrof för FP och valet 1982 gick uselt. Det var ju då, precis som nu, så att när Moderaterna kritiserar oss så skälver vårt folk och ber om ursäkt för att de finns till, oavsett hur rätt vi har, istället för att frimodigt ta striden. Därför har vi inte tillräckligt fört fram vårt partis stora insats för att få ekonomin på rätt köl. .

De personer i vårt parti som vi borde hylla är Bengt Westerberg som var statssekreterare 1981 och sedan som partiledare 1990 var avgörande för den reformen. Ola Ullsten som var partiledare 1981 och finansminister Rolf Wirtén som sydde ihop uppgörelsen.

Wirtén fyller 90 år den 4 maj. Vi borde då samfällt hylla denna hedersman. 

 

 

23. mar, 2021

 

Liberalerna meddelar att de önskar en borglig regering! Stort tumult utbryter. Vad har hänt? Partiet har ju alltid velat ha en borglig regering. Oftast har det inte blivit så därför att man förlorat valet. Som 2018 och 2014 liksom 1932-76, 82-91, 94-2006. Beklagligt men inget konstigt med det. Det enda som skiljer valet 2018 från andra förlorade val var att moderaterna numera inte kan räkna och inse att 144 är mer än 143 och följaktligen att Alliansen hade förlorat valet. Precis som att fem myror är fler än fyra elefanter är 144 vänstermandat fler än 143 alliansmandat. Därefter lyckades de med konststycket att fästa bilden av att det var C och L som släppt fram S-MP regeringen. Alltså att väljarna inte varit involverade här. Annars brukar ju väljare hänga samman med val men inte här.

Denna regering som Liberalerna vill ha ska säkra liberala grundvärden. Självklart vill man detta.

Vidare ska regeringen söka samsyn med riksdagens alla partier. Precis som brukligt. Liberalerna har ju för längesedan markerat att när regeringen inbjuder till partiöverläggningar ska alla partier inbjudas. Utmärkt att detta görs tydligt.

Så här långt är saken enkel. Ingen förändring av partiets riktning. Men det helt avgörande för en regerings existens är att den får igenom sin budget. Beslutet sker med ett beslut för hela budgeten. Alltså måste man ha förankrat ett stöd för budgeten innan man går till riksdagen och man bildar inte en regering utan att veta att man har en majoritet som förbundit sig att förhandla fram ett gemensamt budgetförslag.

Det är om denna centrala punkt som ett besked är helt avgörande för regeringsfrågan. Vi har en ständigt pågående debatt om att man ska prata med alla och i Liberalernas förslag sägs att man ska förhålla sig till alla och söka samsyn med alla. Detta fördunklar mer än det förklarar. Man måste förklara den avgörande frågan. Vilka partier vill man förhandla fram en budget med och som därmed blir regeringsunderlag. Om detta ges inget klart besked.

Vid valet 2018 hade moderaterna klargjort att de inte skulle samverka med SD. Nu får vi räkna med att M vill ha SD som regeringsunderlag och L måste därför vara helt tydligt.

Partistyrelsens uttalande ”att samtala och söka samsyn i sakfrågor med riksdagens alla partier” är något helt annat än att vara beredd att bilda regeringsunderlag med SD. Partisekreteraren är mer klar i sitt svar om vi ska budgetförhandla med SD: ”Nej”. Fast sedan luddar hon till det med att ”vi inte ser framför oss att vi har ett budgetsamarbete i den form som vi har med Socialdemokraterna idag”. I TV4 Malou med Sabuni är det mycket tal om att lyssna och prata med alla och inte isolera och förhålla sig till alla men också att L har inget gemensamt med SD. Samtidigt ger Sabuni beskedet ”jag ser inte att vi gör en budget ihop med SD”. Men hela medierapporteringen handlar om att nu släpper L fram SD och reservationen i partistyrelsen handlar om att de inte vill att L ingår i en regering som bygger på stöd av SD. Har media och reservanterna helt fel så säg det då klart och tydligt och förklara samtidigt hur det kan bli möjligt att regera om Alliansen är mindre än vänstersidan utan att SD utgör regeringsunderlag.

Hur ska jag kunna ta ställning till förslaget om jag inte vet vad det går ut på?

 

4. feb, 2021

Första delen av utfrågningen handlade om hotet att avsluta JA, alternativt konstatera att det inte finns mer. Jag har förståelse för L`s linje. Man har haft partiöverläggningar om invandring med förslag som S står bakom och i allt väsentligt även L. Mp säger nej till i princip allt. Då gör S i efterhand upp med Mp om en väsentlig förändring av förslaget. Det kan inte accepteras och ansvaret för det som händer måste läggas på de andra partierna, S, Mp och C. Sedan måste detta förklaras så att det inte framstår som att L letar efter en ursäkt för att lämna JA.

Del två om vårt förhållande till SD. Sabuni säger:

  1. Vi ska inte sitta i regering med SD
  2. Vi ska inte förhandla fram en gemensam budget med SD.
  3. Där vi tycker lika ska vi göra gemensam sak. Vi ska inte försöka isolera SD.

Jag håller med om allt detta. Men vad handlar då allt om? Samtidigt kunde hon inte svara på om hon kunde acceptera Ulf K som statsminister om M tog stöd av SD. Med det som var sagt enligt 1 och 2 ovan borde ju det vara omöjligt.

Man kan teoretiskt tänka sig med nuvarande mandatförhållande att släppa fram ett högerblock, M+KD+SD där L agerar självständigt och ej lägger gemensam budget enligt Januariavtalet. Det blir ju en variant av det förhatliga DÖ där en minoritetsregering fick möjlighet att regera vilket gällde 2014-18.

Om högerblocket blev större än Januaripartierna skulle L kunna släppa fram en högerregering och denna får ju sedan igenom sin budget.

Men kan verkligen L medverka till en regering/ett regeringsunderlag där SD ingår som man samtidigt kallar ”ett populistiskt parti med rasistiska rötter”? Och vill KD o M detta? De har inte hittills svarat på den frågan utan bara bluddrat om att vi måste kunna tala med varandra och att SD mognat. Så länge de inte svarat klart har vi inget att förhålla oss till och det är märkligt att dessa partier inte blivit krävda på svar.

Den tredje delen handlade om att partiet är splittrat om JA. Hade det någon betydelse att partiet beslöt en sak och sedan valde en partiledare som ville något annat? Naturligtvis förnekade hon att det hade någon betydelse men la sedan till att ”Det vi gick till val på 2018 höll inte för att vi efter valet gjorde något helt annat”. Alltså precis det som är argument mot JA. Klart att det blir förvirring om vi har en partiledare som underkänner det beslut partiet tog och viktigast av allt som fortfarande styr vårt agerande.

 

 

21. jan, 2021

Så här kan vi inte fortsätta. Det är nästan så att jag känner att det kvittar vad man gör, bara något görs.

Jag tycker själv att det inte är svårt att motivera Januariöverenskommelsen. Tvärtom, det är det alternativ det måste bli utifrån valresultatet. Alliansen förlorade valet. Så enkelt är det.

Det är klart att det krävs lite extra för att förklara ett samarbete med socialdemokraterna. Så har det alltid varit och det krävs tydlighet om varför man gör det. Sedan har man gjort det extra svårt, och varför skulle man inte göra det när det nu finns den möjligheten, genom att framställa avtalet som om det handlar om att utestänga partier istället för att åstadkomma något positivt.

Men gör det då. Förklara och försvara avtalet! Det är rätt enkelt men det måste göras. Och det måste göras av partiledningen. Sedan kan vi i fotfolket hjälpa till men om inte ledningen just leder går det inte.

Det andra alternativet är att överge avtalet. Ska man då ingå i en Alliansregering måste man veta att man får igenom statsbudgeten. Den tas i ett enda beslut så den måste man vara överens om. Om M säger att de vill förhandla fram en gemensam statsbudget med SD så finns det ett regeringsalternativ. Om det sedan är ett bra alternativ är en annan sak, men ett alternativ är det. Men Moderaterna vill inte alls samregera med SD. Det är vad de tydligt säger. De har öppnat för att förhandla och komma överens i enskilda sakfrågor och det är en sak. En helt annan sak är att förhandla fram en gemensam budget som är grunddokumentet i regeringsarbetet. Man pratar om att köra in i kaklet men man säger inte det som det verkligen handlar om nämligen att SD måste bli ett regeringsunderlag genom att statsbudgeten görs upp med dem. Det finns alltså inget eget alliansalternativ eftersom Alliansen förlorade valet med 143 mot 144.

Väljer man detta alternativ måste man klara ut hur man tänkt sig att den regering L stöttar/ingår i ska fungera. Och sen; säg då att det är detta Ni vill. Kom inte med några genomskinliga ursäkter för att lämna avtalet som får hela debatten att handla om vilken brist på fantasi partiet har när det gäller att hitta dessa ursäkter och att man därför inte vet riktigt om partiet menar allvar med sitt nya ställningstagande.

Så kära partiledning gör något. Tag klar ställning. Fram till dess är det helt meningslöst att komma med ställningstaganden i en mängd olika andra frågor. Ingen bryr sig. Ingen hoppar på bussen om man inte vet vart den går.

 

13. jan, 2021

Och hur ska Liberalerna förhålla sig till partiet

SD kräver lägre invandring, det är vad folk vill ha, och så är folk upprörda över att SD mobbas.

Är det så enkelt? Är det därför de får stöd? Är det en rättvis bild av SD? Nej, det är det inte men det ligger något i denna syn på SD och myter som har en del sanning i sig är de mest effektiva att odla.

Sverigedemokraterna är elefanten i rummet och elefanter kan inte viftas bort. Alltför länge har alltför många bara försökt avfärda partiet. Trott att det räckte med några slagordsargument. Av typ de tror inte på alla människors lika värde. De har enkla svar på komplicerade frågor. De är eller åtminstone har varit rasister, fascister, bruna. Sedan har man inte klarat av eller ens brytt sig om att utveckla detta. Ett så nonchalant sätt att debattera ger ett von oben intryck som i sig självt förstärker SD som utmanare av etablissemanget. Och när SD inte får svar på sina frågor så dör inte debatten. Den får nytt bränsle.

 

I stället ska partiet granskas och analyseras. Är det ett enfrågeparti eller är invandring bara en bit av synen på kultur och nation? Och så måste vi ha svar på de frågor som SD tar upp. Så länge SD kan tala om massinvandring som skapar kriminalitet och stök, problem i skola, sjukvård och ekonomi och vi inte har klara svar så kvittar det vad vi har att säga om partiets människosyn.

 

Partiets historia åberopas ofta. Det finns all anledning att göra så men det räcker inte med att komma med någon gammal nazist som var med på 80-talet. Vi måste ha mer att säga när SD kontrar med att är vi inte färdiga med den diskussionen snart. För det finns mer. Mycket mer.

De nu ledande i partiet gick med när partiet ville förbjuda utomeuropeiska adoptioner, vilket var fram till 2002, och partiledaren fram till 1995 kom från nazistiska Nordiska rikspartiet. Var det inget som störde?

Länge var SD ett Rysslandsvänligt parti. Det har de nu släppt men står istället gärna upp för Polen och Ungern.

Under årens lopp har många medlemmar i SD uteslutits. 300 sedan de kommit in i riksdagen. Inte nog med det. De har kopplat bort hela sitt ungdomsförbund och startat ett nytt. Då kan man ju säga att nu har de rensat så nu är där inga problem längre. Visst har SD förändrats och det måste vi tillstå. Sedan kan man konstatera att de utrensade tydligen har trivts helt utmärkt i SD ända fram tills de råkade säga något som blev offentligt. Och det fortsätter. Nya avslöjanden görs och vi får höra att det är enstaka personer. Hur många enstaka personer finns det och när tar det slut?

 

Mycket av det som kallas mobbning handlar helt enkelt om att man tog avstånd från det parti som SD var. Inte så konstigt. Men det som inte kan accepteras är att partier tummar på demokratins regler och tricksar för att utestänga SD från det som deras valresultat berättigat dem till. Så sent som efter valet 2018 fick SD inte de poster de borde ha i riksdagen. 

Till Nobelfesten inbjuds alla partiledarna utom Jimmie Åkesson. Fackföreningar utestänger medlemmar i SD ibland som medlemmar, ibland som förtroendevalda. Aftonbladet vägrade partiet att annonsera 2009. Dessa organisationer bestämmer själva över sin verksamhet men medverkar på detta sätt till att skapa bilden av SD som mobbat av samhällets elit.

 

Den bärande idén med SD är ju att bromsa invandringen, speciellt från avlägsna länder. Istället menar de att vi bör hjälpa på plats. Grundtanken är ju helt riktig. Flyktingar ska tas omhand så tidigt som möjligt och om det sedan är så att de ska komma till ett västland så ska de få en flygbiljett dit. Billigt och enkelt. Istället har vi varit så fixerade vid asyltänkandet, alltså att flyktingarna ska passera gränsen till oss för att få hjälp. Med följd att vi kräver att flyktingarna ska risker sina liv och ge sina pengar till smugglare för att räknas som riktiga flyktingar. EU´s nyligen lagda förslag om migration förändrar inte detta. Visst ger vi hjälp på plats men helt otillräckligt. Ibland är förhållandena så eländiga i flyktinglägren att människorna där ser smugglingsvägen till Europa som enda möjligheten. När SD påtalar detta så viftar vi bara bort frågan. Och när en fråga inte får något svar så försvinner den inte. Den växer. Och många tycker att hjälp på plats låter som det bästa. För flyktingarna och för oss. Vi borde dels ändra vår politik till hjälp på plats där det är det rätta och dels förklara oss där detta inte är möjligt.

SD kan acceptera ett mindre antal flyktingar men de ska stanna endast så länge som orsaken till att de måste fly består. Kan man utvisa en familj som rotat sig i Sverige, och har barn som inget vet om ursprungslandet, efter 10 år, efter 20 år, efter 30 år?

Därutöver bör vi ifrågasätta om SD verkligen driver politik för hjälp på plats. Det främsta exemplet på denna flyktinghjälp är EU´s avtal med Turkiet där 4 miljoner flyktingar får hjälp på EU´s bekostnad. Detta avtal är SD emot. EU har också avtal med flera nordafrikanska länder för att bromsa flyktingvågen och strävar efter att åstadkomma fler avtal av Turkiet-typ. Visst är FN genom UNHCR en viktig aktör och bör ha ökat stöd men det är EU som har kraft att åstadkomma de stora resultaten och EU vill SD upplösa.  

SD vill också dra ner på vårt u-landsbistånd och på EU`s-bistånd. Det som kan medverka till en värld där människor inte behöver fly.

Det finns därför anledning att ifrågasätta hållbarheten i SD tal om hjälp på plats. Och så bör vi lansera en egen hållbar flyktingpolitik. Detta istället för att bara vifta bort frågan och åse strömmen av väljare som dras till SD.

 

Den andra stora profilfrågan för SD är den om brott och straff. Att alltid kräva hårdare tag och strängare straff. Det är helt klart att här behöver göras åtskilligt. Vi kan då vara överens om vissa delar av deras politik och andra inte, men det finns inslag i SD´s politik som är oacceptabla.

SD säger att utvisning ska kunna ske även om det finns verkställighetshinder. Sverige är en rättsstat och dessutom bryter detta mot Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. Vi har varken dödsstraff eller tortyr. Att vilja utvisa någon efter avklarat straff till detta, oavsett vad personen gjort sig skyldig till, säger mycket om partiet. Och SD anser att utvisningsbeslut alltid ska förenas med frihetsberövande. Om man inte kan utvisa, hur länge ska någon vara frihetsberövad efter avtjänat straff? Iran har nu varit styrt av ayatollorna i 42 år.

 

Demokrati är basen i politiken. Men demokrati är inte bara att man respekterar folkets röst i allmänna val. Det handlar också om respekt för varandra och om att en majoritet inte ska beröva en minoritet dess rättigheter. Ett exempel. Partisekreteraren Jomshof sammankopplar religionen islam med islamism och att islam är jämförbart med nazism och kommunism. Med en sådan inställning följer naturligt ett avståndstagande till en folkgrupp. I flera fall har SD sagt nej till moskébyggen. Partiet ställer alltså inte upp på religionsfrihet. När Turkiet skjutsade flyktingar till gränsen mot Grekland och manade dem till att ta sig över gränsen reste partiledaren till Turkiet men inte för att förmå regeringen där att upphöra med att använda flyktingar som redskap mot väst, utan resan gick till flyktingarna vid gränser och för att där dela ut flygblad till dem. Alltså att angripa dessa människor och framställa dem istället för den turkiska regeringen som en fara för Europa. I valrörelsen 2010 visade SD en film där muslimer med burka och barnvagnar väller fram som spöken ur mörkret som hotar gamla pensionärer.

Det är denna människosyn, att demonisera flyktingarna, som inte går ihop med demokratin.

SD har motverkat att EU vidtar åtgärder mot brist på demokrati och rättsstatliga principer när dessa hotas i Centraleuropeiska stater.

 

Sverigedemokraterna har tidigare velat framställa sig som ett mittenparti vad gäller ekonomisk politik. De röstade med vänstern för avskaffande av Lex Laval och talar gärna om folkhemmet och Per Albin. Så sent som i valrörelsen 2014 drev de kampanj mot valfrihet i välfärden. På senare tid har partiet markerat sig som ett parti på borgliga sidan. Det man kan undra över är hur grundlig den förändringen är.

 

SD har engagerat sig alltmer i kulturpolitiken. Partiet har en helt annan inställning till kultur än den liberala. Liberaler ser kultur som ett egenvärde och något som kan ifrågasätta och förnya vårt tänkande. För att citera SD´s budgetmotion 2018: ”För oss spelar kulturen en central roll för sammanhållning och hållbar utveckling för nationen”. Alltså kultur ses som ett verktyg i för politiken. De sätter det homogena folkhemmet som motsats till dagens ”själlösa och splittrade” samhälle. Här har SD samma principiella inställning som den radikala vänstern. Det är samma kollektivistiska syn på människor. Klass och identitetspolitik för vänstern och nation för SD och samma uppfostrande attityd.    

 

SD är ett populistiskt parti. Populism det är att det finns ett folk och en elit. Folket står för det goda och det förtrycks av en elit som är ondsint. Ständigt hör vi från SD detta med eliten eller dom i media eller etablissemanget. Detta är ett sätt att skapa motsättningar av ett parti som säger sig vilja verka för sammanhållning. Från förakt för eliten är steget till kunskapsförakt litet.

 

SD är motståndare till EU. Visserligen har de bytt taktik på så sätt att de inte driver utträdeskravet. Det förändrar inte den principiella ståndpunkten. Partiet anser att det är ett brott mot vår grundlag och vår demokrati att beslut tas i internationella organ som binder oss. Det är ett brott mot grundprincipen för vår demokrati att all offentlig makten utgår ifrån folket. SD´s linje här är oerhört långtgående. Den innebär inte bara att vi måste lämna EU utan allt internationellt samarbete där gemensamma beslut tas. Vi måste lämna FN. Säkerhetsrådets beslut är ju bindande. Och vi måste lämna Världshandelsorganisationen WTO och åtskilliga andra organ.   

 

Medlemskap i NATO är naturligtvis uteslutet med partiets syn på internationellt samarbete. SD röstade även nej till Värdlandsavtalet med NATO. Detta avtal är mycket viktigt för möjligheten att skydda de baltiska staternas fred och säkerhet. SD har nu tagit ett steg närmre NATO genom att ställa sig bakom NATO-option men betonar likafullt att man är emot medlemskap och att optionen handlar om att likställa oss med Finland.  

 

SD röstade nej till Parisavtalet om klimatet. Partiet förnekar inte klimatförändringen och dess orsaker men med att rösta nej till Parisavtalet har de ställt sig utanför arbetet med klimatet. SD tonar ner klimatfrågan och drar ner på anslagen till åtgärder. Att åtgärda klimatförändringen är det viktigaste åtagande världen har just nu.   

Frågan om hur vi ska förhålla oss till SD har hängt över partierna i tio år. Det har varit allt ifrån totalt avståndstagande till tal om regeringssamverkan. Vi har inte haft något klart svar på hur vi betraktar SD. Detta har SD utnyttjat genom sitt tal om att vi har beröringsångest och att vi inte kan tala med SD. Kom upp ur sandlådan manar SD. De har lyckats väl genom att hos många skapa bilden att problemet i politiken och med regeringsbildningen är att vi inte kan tala med SD. Gör vi bara det så ordnar allt sig. Detta synsätt har förstärkts genom Moderaternas och Kristdemokraternas märkliga agerande i regeringsfrågan efter valet 2018. De har gjort klart att de inte vill regeringsförhandla med SD och SD har gjort lika klart att i så fall blir det inget. Trots detta har M och KD agerat som om det fanns en möjlighet till en Alliansregering och då med SD som dörrmatta. Man skulle köra in kaklet och man skulle pröva möjligheten för något man visste inte fanns. Och för de som trodde på att det skulle finnas något på andra sidan kaklet så blev Liberalerna och Centerpartiet betraktade som svikare.   

 

Jag anser att vi inte bara ska prata med SD, vilket vi alltid gjort, utan även förhandla i enskilda sakfrågor. Oavsett hur långt vi står ifrån varandra ideologiskt så om vi har i grunden samma uppfattning i en fråga finns det ingen anledning att inte prata ihop oss för att få ett gemensamt förslag som kan gå igenom. Bland väljarna är förståelsen minimal för att vi inte driver våra frågor så långt vi kan bara för att vi inte vill det en del kallar prata med men är att förhandla med något visst parti. Vi kan likaså bilda minoritetsregering när Alliansen är större än vänstersidan precis som 2010-14.

Däremot kan jag inte tänka mig att ha SD som regeringsunderlag. EU, NATO, Klimatavtalet och en positiv inställning till globalisering och internationell solidaritet utgör grunden för vårt internationella sammanhang och frihet och ett individuellt perspektiv och därmed respekt för människor oavsett ursprung och en öppenhet för kulturella och intellektuella impulser vår moraliska bas. Detta är viktigare än någon procentsats i A-kassan eller något bidrag i bostadspolitiken.