Göran C-O Claesson. Liberal med stort engagemang för jämställdhet.

http://gc-oc.blogspot.se/

 

Förening som verkar för ett förenat Europa

http://www.paneuropa.se/

 

EU Forum i Hässleholm

http://www.eu-forum.se