Göran C-O Claesson. Liberal med stort engagemang för jämställdhet.

http://gc-oc.blogspot.se/

 

Förening som verkar för ett förenat Europa

http://www.paneuropa.se/

 

EU Forum i Hässleholm

http://www.eu-forum.se

 

Silc är en liberal stiftelse som arbetar med demokratibistånd.

www.silc.se

 

Bertil Ohlin Institutet. Liberal tankesmedja

Stiftat i Bertil Ohlins anda.Verkar i svensk liberal tradition

http://ohlininstitutet.se/

  

Sommarakademien vid Ljungskile folkhögskola är en mötesplats och ett forum för dialog. Inspirationer och fördjupande samtal bortom konventionella perspektiv. I samarbete med Högskolan Väst.

SOMMARAKADEMIEN 2020

2–5/8 | Stad och land – om landskap, föreställningar och berättelser

Uppskjutet till 8-11 aug 2021

 www.sommarakademien.se