Göran C-O Claesson. Liberal med stort engagemang för jämställdhet.

http://gc-oc.blogspot.se/

 

Förening som verkar för ett förenat Europa

http://www.paneuropa.se/

 

EU Forum i Hässleholm

http://www.eu-forum.se

 

Silc är en liberal stiftelse som arbetar med demokratibistånd.

www.silc.se

 

http://ohlininstitutet.se/

Liberal tankesmedja

Stiftat i Bertil Ohlins anda.Verkar i svensk liberal tradition