30. jan, 2015

En ny flyktingpolitik

( Sänt till partiledningen dec 2014)

Jag tillhör dem som under alla år i folkpartiet försvarat flyktingmottagandet. Det grundar sig i en övertygelse om att liberalismen innebär internationell solidaritet. Mina värderingar har inte ändrats men det har verkligheten. Nu är det bara att konstatera att flyktinginvandringen har gått helt över styr. En del av denna flyktinginvandring är ensamkommande flyktingbarn. På 10 år har deras antal 20-dubblats.

Skulle det nu vara så att vi tycker att detta är som det skall vara så måste vi ändå vara klara över att vi håller på att förlora matchen. Folk frågar varför det inte är bättre att hjälpa på plats, Vi ger inget svar. Var och varannan människa, hyggliga människor, tar upp invandringsfrågan och vill sätta stopp för den nuvarande politiken.

Det vi måste göra är:

Ge enbart tillfälliga uppehållstillstånd för Syrienflyktingar. Det finns goda skäl för att ge permanenta uppehållstillstånd men vi kan inte vara ensamma i Europa om detta.

Gör ordentlig ålderskontroll på dem som anger sig som flyktingbarn.

Se på möjligheten till snabbspår för utredning för asylsökande från vissa säkra länder.

Begränsa arbetskraftsinvandringen. Det finns ingen anledning att ta hit arbetskraft för okvalificerade arbeten. Det gör inte andra länder i Västeuropa.

Upprätthåll försörjningskravet för anhöriginvandring. Det finns i lag men tillämpas inte.

Öka stödet till flyktingläger väsentligt.

Öka biståndsbudgeten. Det är det långsiktigt bästa sättet att hjälpa.

Om antalet spontanankommande flyktingar minskar kan vi öka mottagandet av kvotflyktingar.

Förklara och försvara flyktingmottagandet. I de fall en flyktinginvandring till Sverige är bästa lösningen måste vi kunna förklara det.

Att reformera flyktingmottagandet är att försvara den. Vi kan i längden inte driva en flyktingpolitik som inte har stöd hos svenska folket. Sverige kan inte år efter år ta emot upp mot 100.000 flyktingar per år och det parti som inte förstår det kommer att utraderas.

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat