1. jun, 2015

Folkpartiet och pappamånaderna

Från facebook ”Folkpartiets Rikspolitik”

9

Var finns liberalismen i att staten talar om hur föräldrarna skall fördela sin ledighet? Familjen vet bättre än staten vad som är bäst för barnet. Var finns barnperspektivet?

Norrköpings Tidningar:

Folkpartiet vill hjälpa regeringen införa en tredje pappamånad. Partiet sviker därmed en lång liberal tradition av att respektera människors beslut

Ragnar Arvidsson Helt rätt Michael. Det finns inget liberalt i att staten skall styra föräldrarnas val och som aktiv i fp är det skämmigt att partiet har hamnat så fel. Jag tror inte att Folkpartiet kan bli något betydande parti så länge man har kvar politiken om pappamånader. Ett partis politik måste hänga ihop. Ett parti kan inte vara ett frihetsparti och samtidigt styra föräldrars tillvaro.


Men jämställdheten då, det är ju också en liberal fråga? Jämställdheten finns i att föräldraförsäkringen är jämställd. Den är lika för män och kvinnor. Vi liberaler mäter ju jämställdhet och jämlikhet i möjligheter. Det skall vara lika möjligheter. Socialister mäter i utfall. Alltså att vi skall vara likadana och göra likadana val och resultatet skall bli lika. Hur kan det komma sig liberaler anammar den socialistiska definitionen på jämställdhet?


Nu har socialdemokraterna på sin kongress tagit beslut om tvångsdelning av föräldraförsäkringen och Sveriges föräldrar är urförbannade. Nu borde fp gå till storms mot socialdemokraterna och framstå som det frihetspari vi säger oss vara och som föräldrarnas räddning. Tyvärr har den möjligheten tagits ifrån oss.


Jag har skrivit en motion till Landsmötet i höst om att fp skall överge pappamånadspolitiken. Den finns här på min blogg 21 april

Charlotta Schenholm Alla andra offentligt finansierade försäkringar är individuella, då är det naturligt att även föräldraförsäkringen också är det. Konstigt att i så många andra sammanhang hylla individen men när det gäller föräldraförsäkringen argumentera för en kollektivistisk syn. Att pappor har samma betydelse och ansvar för sitt barn som en mamma tycker jag är en synnerligen liberal inställning. Att det dessutom skapar med jämställda förutsättningar på arbetsmarknaden är en viktig bieffekt. Som det är nu så bedöms kvinnor och män utifrån en kollektivistisk bedömning av risk, inte utifrån sin faktiska kompetens av många arbetsgivare

Ragnar Arvidsson Charlotta. Att hänvisa till att andra försäkringar är individuella håller inte. Blir jag arbetslös är det min arbetslöshet. Jag kan inte byta den med frun. Bryter jag benet är det jag som är sjuk. Jag kan inte upp o hoppa och låta frun ligga i sträck. Barnen är man två om och det enda som hindrar ätt föräldrarna bestämmer om vem som skall vara hemma med dom är politiker som vill utöva makt över det folk som inte begriper sitt eget bästa.

Att pappor skall ha samma ansvar som mammor för barnen är en åsikt man kan ha utan att för den skull med lagstiftning styra familjer. Det finns en värld utanför den styrande staten där normer och åsikter formas av enskilda människor.

Att föräldraledigheten skall förändras för att därmed förändra arbetsmarknaden är det vi brukar kalla att använda människor som verktyg. Att man inte skall få forma sin tillvaro efter sitt livsprojekt utan vara ett redskap för politiker som vill bygga sitt idealsamhälle.

Pappamånaderna strider mot folkpartiets frihetspolitik, politik för en civil sektor så stor som möjligt utanför politiken och fp´s syn att individens liv inte skall formas för att vara redskap för politiken

Charlotta Schenholm Märkligt att i Sverige där vi har världens generösaste föräldraförsäkring och där det står var en fritt att vara hemma så mycket man vill ytterligare, dock ej statligt finansierat, är tolkning att staten styr som en tyrann om staten ger respektive förälder en föräldraförsäkring som är kopplad till dem som förälder. Precis som den som är sjuk inte kan använda sjukförsäkringen hur som helst utan staten "styr" i viss utsträckning eller den som är arbetslös också måste uppfylla vissa kriterier.

Ragnar Arvidsson Charlotta. När nu staten är så gullig och snäll att den ger oss medborgare en föräldraförsäkring då är det inte mer än rätt att den kan hitta på regler efter eget skön och vi skall vara tacksamma och det vore ofint att ha åsikter. Säger staten att vi skall hoppa ja då är det bara till att hoppa.

Vi måste sätta oss upp emot ett sådant synsätt. Staten hanterar våra pengar och skall göra det på ett sätt som uppfyller de önskemål vi medborgare har.

Och hur kan man använda ett sådant nyspråk att man talar om individualisering när man menar att staten skall fastlåsa uttaget så att föräldrarna inte kan fördela ledigheten efter vad som passar individerna

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat