5. sep, 2015

TTIP

 För en liberal är grundprincipen enkel. Frihandel är bra. Och frihandel är så mycket mer än tullar. Det handlar om att acceptera varandras tester och att överenskomma om gemensamma standarder. På så vis kan man slippa att varje land måste testa och godkänna produkter. En process som i bästa fall är kostsam och tidsödande men som också kan användas för att stänga ute konkurrens.  

Det som blivit mest ifrågasatt är ISDS, alltså ett skydd för investeringar genom skiljedom. Kritiken kommer från vänster och går ut på att det är fel att det går att överklaga och till och med få skadestånd för inskränkningar i företagsverksamhet efter politiska beslut. Jag menar att detta att företag och enskilda kan stämma stater för avtalsbrott har ett särskilt namn, det kallas rättsstat. Det är avslöjande för vänstern, bl.a. vårt eget Vänsterparti, att man alltid sätter statens intressen först. Staten kan bestämma vad den lyster och sedan får enskilda individer och företag rätta och packa sig därefter. Detta kallar vänstern för demokrati.

 Några exempel. Självklart kan Tyskland besluta om avveckling av landets kärnkraft. Ingen kan med hjälp av en ISDS-klausul stoppa detta. Men reaktorägare, bl.a. det svenska Vattenfall, skall naturligtvis ha ersättning för investeringar som gjorts helt enligt gällande tysk lag. Kommer man då inte överens kan det bli domstols eller skiljenämndsavgörande. Om Sverige beslutar att vårdföretag inte få ta ut vinst så måste dessa företag få möjlighet att få sina anläggningar inlösta. Även där kan det bli så att svenska staten stämms om man inte kommer överens.

Det finns också kritik mot att förhandlingarna är som man säger hemliga. Man kan fråga sig om några handelsförhandlingar någonsin varit så öppna som dessa. Man tar upp och redogör för och diskuterar offentlig vad man vill uppnå men självklart förhandlar man inte inför TV-kameror. Och blir inte resultatet bra så kommer inte EU-parlamentet att godkänna avtalet.

En ytterligare aspekt är att en överenskommelse EU-USA skapar världsstandard. Om vi inte får detta avtal kommer USA gå vidare och förhandla fram ett avtal med Kina. Då blir det avtalet ledande. Vad vill vi helset ha. En världshandel präglad av EU eller präglad av Kina.

 Vi måste följa förhandlingarna och diskutera innehållet i avtalet men från en positiv utgångspunkt och vi måste ta debatten med vänstern som har en negativ grundinställning.

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat