5. dec, 2015

Efterskänkta studiemedel för kvinnor

Understundom inträffar det. Inte alltför ofta men visst det händer. Att jag intalar mig att det finns gränser för dumheten. Åtminstone vill jag tro att högt skolade ämbetsmän har just detta – gränser för dumheten.

 Nu har jag åter tagits ur denna villfarelse. Digitaliseringskommissionen föreslår att kvinnor som studerar på It-utbildningar skall få sina studielån efterskänkta!

 Då kommer jag till min nästa villfarelse. Jag hade räknat med att det statsrådet som tog emot utredningen, miljöpartisten Kaplan, inte hade sagt ”vi skall titta på detta” utan hade bett kommissionen fara och flyga och återkrävt deras arvode (i likhet med Studiemedelsnämnden som återkräver studielån). Hade jag verkligen räknat med det? Nä kanske inte.

 Jag har nu återbördats till normaltillståndet. Förvissningen om att nej det finns ingen gräns för dumheten

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat