5. jan, 2016

Mer om det Genusindustriella Komplexet

Jag såg just en sak som understryker det jag sagt nedan 4/1 om ett Genusindustriellt Komplex.

Sveriges Kvinnolobby ingår i regeringens delegation till FN´s kvinnokommission. Alltså en tydlig sammanblandning av intressegrupper och officiella organ. Och Gertrud Åström som Kvinnolobbyns ordförande ledde Jämställdhetspolitiska utredningen vars betänkande lades till grund för de svenska nationella jämställdhetsmålen.

Kan man tänka sig något annat område där en ledande intressegruppsföreträdare får leda ett utredningsarbete åt regeringen?

Eller är det så att feministorganisationerna står för det objektiva samhällsintresset?

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat