21. mar, 2016

Avtalet EU-Turkiet – det enda positiva som händer på flyktingfronten.

Kommentar till Cecilia Wikström:

Cecilia Wikström (L) Europaparlamentariker skriver så här: Misstag att tro att Turkiet kan lösa EU:s problem”

Europa måste samarbeta med Turkiet, även om migration, men vi kan inte kompensera ett trasigt europeiskt asylsystem genom att outsourca vårt europeiska ansvar till Turkiet. Det skriver Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L).

- - - - - - -

I stället för att betala Turkiet, så bör EU investera pengarna i upprättandet av välfungerande mottagningscentrum, så kallade hotspots, som är strategiskt placerade vid EU:s yttre gränser varifrån asylsökande kan fördelas rättvist till de 28 medlemsländerna. Ekonomiskt stöd bör givetvis ges till flyktingarna som bor i läger i exempelvis Turkiet, Libanon och Jordanien, men via UNHR.

Dessutom måste lagliga och säkra vägar skapas för flyktingar för att komma till EU och söka asyl. Det kan exempelvis göras genom att ta emot fler kvotflyktingar eller genom att utfärda humanitära visum på EU-ambassader och konsulat.

_ _ _ _ _ _ _

Om medlemsländerna i rådet under torsdagens eller fredagens möte fattar beslut som strider mot både Genevekonventionen och EU:s fördrag kommer jag personligen att ta initiativ i Europaparlamentet för att dra ministerrådet inför EU-domstolen för att ogiltigförklara dessa beslut.

Svd 20160316

Min kommentar: Avtalet mellan EU och Turkiet har många frågetecken och brister. Det är dock det mest positiva vi sett på flyktingfronten. Det måste bli ett slut på detta att flyktingar måste ta sig fram med flyktingsmugglare och livsfarliga båtresor för att bli betraktade som flyktingar. Det finns bara ett sätt att stoppa smuggelresorna och det är att flyktingarna återsändes. Och inte återsändas till krigsområdena utan till s.k. hotspots. Dessa hotspots skall absolut inte ligga i EU. Det skulle innebära att flyktingarna fick fortsätta med sina smuggelresor. De bör ligga nära konfliktområdena. Turkiet kan vara en. Flyktinglägren i Jordanien och Libanon likaså. Dessutom borde det finnas några i Nordafrika. Där kan ansökan sedan göras om att få asyl i Europa och när de skall resa dit skall det ske med flyg. Gärna i första klass. Det blir ändå billigare än att resa med smugglare.

Visst kan ett ökat antal kvotflyktingar lätta något på trycket men förändrar inte situationen för de resterande. Humantära visum, det finns det väl ändå ingen som tror skall bli verklighet. Turkiet-avtalet däremot kan bli verklighet.

Flyktingkonventionerna skrevs för en annan tid. En tid när det stora problemet var att ta sig ur länderna. Sovjetväldet var stängt och under andra världskriget var det svårt för judar att tas emot någonstans. Situationen nu är att de stora grupperna flyktingar kommer från flyktingläger eller från Turkiet eftersom förhållandena där är så eländiga. Svaret på det kan väl inte vara att låta förhållandena fortsatt vara eländiga och fortsatt låta smugglarströmmen pågå.

Det vore helt oacceptabelt om en Liberal EU-parlamentariker gick till EU-domstolen för att förhindra den enda hoppfulla lösning vi ser.

 Jag skrev en artikel om brist på trovärdig flyktingpolitik i Nu i somras. Finns på denna hemsida:   artiklar/artiklar 2015  Skrev omflyktingpolitik även här på bloggen 30 januari 2015.

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat