7. apr, 2016

Annika Ström Melin: Europas svaga hjärta.

Jag vill verkligen rekommendera denna bok till alla som vill förstå vad som händer i Europa.

Boken tar sitt avstamp i efterkrigstidens Europarörelse och den stora Europakonferens som hölls i Haag 1948. Utmärkande var entusiasm och fokus på demokrati och mänskliga rättigheter. Efter krigets fasor fanns viljan att bygga något nytt och det viktiga var att detta skulle garantera freden och endast demokrati och mänskliga rättigheter kan göra det. Det var mycket högstämda uttalanden och kamp mellan federalister och dem som ville ha mellanstatligt samarbete (precis som nu).

 De flesta i den tidens Europa hade nog av att få livet att fungera, men här fanns dessa människor som såg framåt. I Sverige brydde man sig inte och inte ens Folkpartiet förstod vikten av vad som var på gång.

 Så skapades Europarådet som under många år mest var en diskussionsklubb men med goda föresatser. Sedan Kol- och stålunionen och då började saker hända på riktigt och efter några år bildades EEC. Det var handel och marknad och utveckling som allt handlade om och visst förutsattes demokrati och mänskliga rättigheter men det var inte det som var ledstjärnan. Genom allt detta praktiska samarbete till allas bästa har länderna också kommit närmre varandra politiskt.

 Det som händer nu är en allt större splittring inom unionen och att flera länder drar iväg i en utveckling bort från demokratin. Då framträder också unionens brister. Det ena är att EU saknar verktygen för att ingripa när demokratin och mänskliga rättigheter trampas ner. Annika Ström Melin uttrycker det så träffande: ”EU har regler om korv men inte om demokratiskt styre:” Det andra och ännu värre är att det folkliga stödet för EU´s grundvärden är otillräckligt och solidariteten med unionen och med de länder utanför EU som behöver unionens stöd är för lågt. Vi ser det nu senast i det tydliga nejet i folkomröstningen i Nederländerna om handelsavtalet med Ukraina. Det är det som är Europas svaga hjärta.

 Vi behöver återskapa grundarfädernas entusiasm för en union som med alla dess brister har blivit mer framgångsrik än någon kunde drömma om och få förståelse för att grunden för unionens är fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat