5. jun, 2016

Liberalerna – Jämställdhetsparti eller intresseklubb för kvinnor

Nu startar Liberalerna en Ledarskapsakademi för kvinnor! Syftet är att få större andel kvinnor i politiken.

Hur är det möjligt att komma på en sådan idé? Borde inte någon kommit ihåg grundkursen i liberalism? Principen om att utgå ifrån individen och inte kollektivet. Principen om att jämställdhet är allas rätt och att ingen skall gynnas eller missgynnas p.g.a. kön.

Inte heller har de kommit ihåg vårens debatt om att män och kvinnor skulle kunna befinna sig i samma badhus samtidigt. Då var det viktigt att könsuppdelning inte skulle ske. Men att både män och kvinnor utbildas tillsammans i vårt liberala parti är tydligen att gå för långt. Det är tydligen ”haram”.

Då tas argumentet fram att kvinnor är underrepresenterade och därför skall de lyftas fram. Jo det finns en viss snabbt minskande övervikt av män, men är det det som är partiets stora problem?

Partistyrelsen har majoritet kvinnor, partiledningen och parti- och riksdagskansliet likaså. Till EU-parlamentet har vi under åren sänt majoritet kvinnor. Partisekreterare, nu och företrädaren, är kvinnor och den viktigaste post vi har nominerat till, förutom partiledare, är EU-kommissionär och det är en kvinna.

Ibland händer det att det blir stor övervikt män. Då blir det liv i luckan. Som efter valet när det var endast 26% kvinnor i riksdagsgruppen. Det togs upp av partiledningen som ett stort misslyckande och åtgärder efterlystes, men jag har aldrig hört någon klaga över att det i mitt län Skåne är massiv övervikt av kvinnor bland våra representanter i Regionfullmäktige. Där har man istället gått före partiet med en egen utbildning där män är uteslutna.

 Dessutom är det nu efter några byten i riksdagsgruppen 42% kvinnor.

 Den verkliga bristen på balans är att den gyllene medelåldern dominerar alldeles för starkt. Likaså har vi för få utrikes födda och för få egna företagare och entreprenörer. Här behöver vi förändra oss. Inte för att gynna någon viss kategori utan för att få ett bättre arbetslag med fler perspektiv och med bättre kontaktyta mot medborgarna.

 Vi måste få en ändring av partiets syn på jämställdhet och mångfald. Jämställdhet är inte samma sak som diskriminering av män och mångfald så mycket mer än maximalt antal kvinnor.

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat