17. jul, 2016

Skall EU ta tänkepaus?

”Brexit var en varning till EU-byråkraterna” Så låter det i olika varianter efter den brittiske folkomröstningen. Nu måste vi lyssna på folket och sakta ner utvecklingen.

Visst är det mycket som kan ifrågasätta i EU, inte minst i jordbruks- och regionalpolitiken. Smalare men vassare är en bra slogan. Men är verkligen problemet att EU gör för mycket?

En av de viktigaste händelserna senare tid var Parisavtalet om klimatet. EU var mycket aktivt i att få detta till stånd. Vår EU-minister säger att det var tack vare EU som det blev något avtal. Var det fel att engagera sig i detta? Skulle EU gjort mindre och skall EU göra mindre för att fylla avtalet med innehåll?

EU-driver på för att skärpa miljökraven och för att företag inte skall tjäna på att flytta till ett land med mindre miljökrav. Skall ambitionerna minska här?

Världshaven håller på att utfiskas på grund av att varje land bara tänker på sig. Här driver EU igenom en fiskepolitik med kvoter så att fiskbestånden skall överleva. Onödigt?

Om antibiotika skulle bli verkningslöst stod vi inför en världskatastrof. Här arbetar EU för att förhindra uppkomsten av antibiotikaresistens. Inte minst Marit Paulsen har gjort stora insatsen för detta. Det är en kapplöpning med tiden. Skall EU vänta tills det är för sent?

Ryssland. Det är av yttersta vikt att omvärlden med sanktioner markerar mot Rysslands agerande. Skulle det bli något av med dessa sanktioner om varje land agerat var för sig?

Flyktingpolitik. En del har EU gjort både vad gäller mottagande och hjälp på plats men alldeles för lite eftersom länderna inte är eniga. Behovet att göra mer borde vara helt uppenbart.

Skatteflykt. Mycket har gjorts här. Bl.a. avtal med Schweiz. Endast en stark makt som EU kan tvinga de länder som gömmer skatteflykt- och knarkhandlarpengar att öppna sig. Vad skulle Sverige kunna göra på egen hand?

Romerna är grovt diskriminerade i sydöstra Europa. EU arbetar för att ändra på detta. Stängde vi gränserna skulle vi inte se romerna här, men vill vi verkligen ha ett Europa där folkgrupper kan diskrimineras?

Detta är bara ett axplock av uppgifter för EU. Samtidigt har vi kritiken mot allt som inte är gjort. Om man anser att EU gör både för lite och för mycket har man helgarderat sig.

Brexit måste bli ett uppvaknande för alla EU-vänner. Det är dags att vi tar till orda. Vi har alltför länge hukat i bänken. Vi måste framhålla nödvändigheten av EU och ta strid med dem som anser att EU gör alldeles för mycket men samtidigt klagar på att EU inte har löst alla problem i världen.

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat