8. aug, 2016

Även män drabbas av hedersvåld

Även män drabbas av hedersvåld

Även män vill bekämpa hedersvåld

Varför är det bara kvinnor som syns och hörs när det gäller hedersvåld? Kvinnor som offer och kvinnor som kämpar mot detta våld och denna ofrihet.

 Svaret är att män stängs ute. Stängs ute av svenska staten och av föreställningar bland dem som arbetar mot hedersvåld.

Det finns bidrag för som det heter ”kvinnors organisering”. Det utgår till föreningar för kvinnor och som arbetar för att främja kvinnors situation. Föreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” arbetar med att hjälpa dem som är utsatta för hedersrelaterat våld. Föreningen hade stadgar som var könsneutrala. Då ingrep staten. De fick inte hjälpa oberoende av om offret var man eller kvinna. Då skulle statsbidraget dras in. Föreningen blev tvungen att skriva om sina stadgar till ”kvinnofokus”. Män ligge ogill precis som lekare och smålänningar i den gamla landskapslagen.

Carin Götblad är f.d. länspolismästare och nu regeringens nationella samordnare mot våld i nära relationer. På ett seminarium under årets Almedalen säger hon att kvinnor är starkt drivande när det gäller hedersförtryck men tillägger att de är redskap för denna kultur.

Alltså, det är alltid män eller patriarkatet som är skyldigt och kvinnor kan inte vara annat än offer. Varför inte konstatera att både män och kvinnor är både offer och förövare. Ett uppgjort äktenskap drabbar både mannen och kvinnan. Den som håller i pistolen och den som uppmanar någon till mord är förövare, men både män och kvinnor är offer för en föreställningsvärld, en kultur, där den enskildes rätt inte betyder något och släktens bästa betyder allt.

Man kan undra över om viljan att bekämpa hederskultur är underordnad viljan att nervärdera män eller har man kanske inte tänkt så långt. Man är bara fast i ett tänkande, en kultur, där männen alltid skall framstå som förövare och kvinnorna som offer

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat