19. okt, 2016

Till storms mot regeltyranni – men försiktigt.

(Svar till Liberalernas samråd om företagande.)

Det är lätt att komma med käcka utrop om regelrensning men skall man åstadkomma något måste man våga utmana etablerade strukturer. Här kommer ett förslag som skulle spara mängder av miljarder i administration.

Skapa ett enhetligt pensionssystem! Varför har vi två pensionssystem? För ett 20-tal år sedan fick vi ett nytt alldeles utmärkt statligt pensionssystem. Då behöver vi inte bredvid denna en tjänstepension styrd av arbetsmarknadens parter.

Det finns ett antal olika slags tjänstepensionssystem. Olika för stat, kommun och privat och på privata sidan olika för tjänstemän och arbetare. Det finns skillnader mellan dessa men ingen kan förklara varför vissa anställda skall ha vissa regler och andra få sin pension uträknad på ett annat sätt. På senare år har det skett förändringar som gör dessa pensionssystem mer lika varandra och mer lika den statliga pensionen.

Att administrerar tjänstepensionen drar stora kostnader. Central skall allt registreras och utbetalas. På arbetsplatser skall uppgifter lämnas in och anställda skall informeras. På stora arbetsplatser kan det mesta ordnas genom avancerade löneprogram men som vanligt drabbas småföretagaren värst som måste sätta sig in i detta och administrera uppgifter för bara ett fåtal personer. Allt detta skulle kunna ersättas av att den statliga pensionen, avgifter och utbetalningar, räknades upp med vad tjänstepensionen motsvarar.

Samtidigt som man minskar krångel och administration så ökar man överblickbarheten för den enskilde. Många om inte rent av de flesta har tämligen oklara begrepp om vad tjänstepensionen innebär för dem. De skulle bli mycket lättare att förstå vad pensionen ger om man hade ett system istället för två. Men ännu viktigare är att man skulle komma ifrån fall då folk har blivit utan tjänstepension och alldeles för sent blivit klara över att deras jobb inte gett tjänstepension. Med ett enhetligt system blir det enkelt. Betalar Du skatt får Du pension.  

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat