10. jan, 2017

Socialisterna anfaller. Dags för Liberalerna att ta fram det stora artilleriet!

Facebook Liberalernas rikspolitik

 Regeringen försöker nu införa könskvotering i bolagsstyrelser. Ett hot mot företagarnas rätt att besluta om sin egendom och dessutom könsdiskriminering.

Regeringen vill också könskvotera tillsättningen av professorer! 2030 skall hälften av de professorer som tillsätts vara kvinnor.

Som om det inte vore illa nog klassar dessutom regeringen ner näringslivet och universiteten genom att påstå att detta sker i godhet och i omtanke om dessa som beklagligtvis inte förstår sitt eget bästa.

Professorskvoteringen sker för att de mest kompetenta skall rekryteras och bolagskvoteringen skall ske lika mycket av konkurrensskäl som av jämställdhetsskäl.

Nu hade jag förväntat mig den stora bataljen. Något i stil med kampen mot löntagarfonder. Jovisst har jag hört något om att det där är ju inte bra men varför detta tassande? Här kommer regeringen med förslag som strider mot allt vad liberalismen står för, som skulle allvarligt skada näringslivet och universiteten och dessutom har miniminimalt, och knappt det, stöd hos svenska folket. Vad väntar ni på? Bollen ligger vid öppet mål.

Det finns ju en misstanke. Att det finns en socialkonservativ falang i vårt parti som tycker att detta vore egentligen rätt bra. Man hör ju ibland sådana yttrande. Och denna falang vågar partiet inte utmana. Kan det vara så illa?

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat