20. okt, 2017

KD vill trappa ner ränteavdraget

Sydsvenskan 23 september 2017 21:31

KD vill trappa ner ränteavdraget

Kristdemokraternas partiledning anser att det är dags att se över systemet med ränteavdrag för bostadslån.

Intressant att KD har vaknat och insett problemen på bostadsmarknaden och kapitalmarknaden.

Problemen har sin grund i det totalt galna beslutet att avskaffa fastighetsskatten. Det var Alliansregeringen som gjorde det men det var KD som drev frågan och något måste KD få så det blev detta.  

Tidigare fanns det en balans på kapitalmarknaden. Man gjorde avdrag för ränteutgifter samtidigt som man skattade för ränteinkomster, utdelning från aktier och obligationer och fastighetsskatt för villan. När nu denna balans inte finns längre så är det klart att det blir problem. Då kommer förslag om att trappa ner/ ta bort ränteavdragen för att rätta till problemen på bostadsmarknaden. Men övriga delar av kapitalmarknaden då? Då får man ju obalans där. Skall man då betala för inkomster från sparande, aktier och obligationer men inte få avdrag för räntor? Det går ju inte att skilja ut för vad man tar upp lån, för bostaden eller för något annat.

Det enda rätta är naturligtvis att återinföra fastighetsskatten!

Man kan politiskt mycket väl göra kopplingen mellan fastighetsskatt och reavinstskatt. Gör man det dyrare att bo kan man göra det billigare att flytta. Det skulle få positiva effekter på bostadsmarknaden. Det är många som bor i alldeles för stora hus och gärna skulle vilja flytta till någon mindre lägenhet. Då ser de vad huset kostar att bo i och vad hyran för lägenheten är och så tillkommer en stor reavinst. Då bor man hellre kvar trots att man egentligen hade velat flytta.

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat