7. apr, 2020

Folkomröstning om Öresundskraft

(Avser den kommunala folkomröstningen i Helsingborg om eventuell försäljning av det kommunägda energibolaget Öresundskraft)

Nej jag röstade inte!

 

Gällde folkomröstningen en politiskt principiell fråga eller var den en bedömning av ekonomisk och juridisk fakta?

 

För vissa handlade det om politiska principer. För de som anser att offentligt ägande är bra, ju mer det offentliga äger desto bättre, var det enkelt. Lika enkelt för dem på andra sidan som vill ha bort offentligt ägande.

Min inställning är att det offentliga skall undvika att äga affärsdrivande verksamhet men att det i vissa fall kan vara motiverat. Samma inställning som mitt parti har.

Det problematiska med en privatisering är att ett energibolag driver verksamhet som till stora delar är monopolverksamhet. För den skull finns det lagar och förordningar som reglerar ett energibolags rättigheter och skyldigheter och hur taxor skall sättas.

Ett argument i debatten är att ett kommunalt ägande är av vikt för att kommunen då kan styra verksamheten i miljö- och klimatvänlig riktning. Jag anser att miljö- och klimatpolitik ska drivas genom lagar och generella åtgärder och satsningar och inte genom ägande. Även här i likhet med mitt partis linje.

Då kokar hela den principiella frågan ner till detta; är de lagar och förordningar som reglerar energibolag tillräckliga för att värna konsumenter och det allmänna intresset? Det är det som jag förväntas ta ställning till i en folkomröstning.

Sedan gäller det förstås budet. Enligt uttalanden i media var det ett mycket bra bud. Det kanske det var men jag har ingen möjlighet att bedöma om Öresundskraft är värt 5 miljarder eller 12 miljarder eller kanske 20 miljarder. Jag kan naturligtvis lyssna på de som har den kompetensen, men om jag ska följa experter varför i så fall folkomrösta.

Men bör vi rösta för att hedra demokratin. Att värna rösträtten, basen för vår demokrati. Nervärderar man demokratin genom att inte rösta? Man har rätt att rösta men har också rätt att låta bli om man anser att folkomröstningen är fel. Man kan även vara ordförande i valnämnden och inte rösta, liksom man kan vara ledamot i Fastighetsnämnden och vara emot ett visst bygge men ändå tillse att det genomföres om fullmäktige så har beslutat. Det blir inte mer demokrati. Folket har all makt genom det allmänna valet. En folkomröstning gör att det allmänna valet blir mindre viktigt. Man kan visst ha den åsikten att det är bra med folkomröstningar och därmed att värdet av det allmänna valet minskar men säg inte att det är mer demokratiskt.

Jag värnar om värdet av det allmänna valet och röstade inte.

Att inte rösta var ett aktivt och medvetet val. Mitt sätt att göra min röst hörd.

 

 

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat