23. mar, 2021

En ny start. Men vilket är förslaget?

Liberalerna meddelar att de önskar en borglig regering! Stort tumult utbryter. Vad har hänt? Partiet har ju alltid velat ha en borglig regering. Oftast har det inte blivit så därför att man förlorat valet. Som 2018 och 2014 liksom 1932-76, 82-91, 94-2006. Beklagligt men inget konstigt med det. Det enda som skiljer valet 2018 från andra förlorade val var att moderaterna numera inte kan räkna och inse att 144 är mer än 143 och följaktligen att Alliansen hade förlorat valet. Precis som att fem myror är fler än fyra elefanter är 144 vänstermandat fler än 143 alliansmandat. Därefter lyckades de med konststycket att fästa bilden av att det var C och L som släppt fram S-MP regeringen. Alltså att väljarna inte varit involverade här. Annars brukar ju väljare hänga samman med val men inte här.

Denna regering som Liberalerna vill ha ska säkra liberala grundvärden. Självklart vill man detta.

Vidare ska regeringen söka samsyn med riksdagens alla partier. Precis som brukligt. Liberalerna har ju för längesedan markerat att när regeringen inbjuder till partiöverläggningar ska alla partier inbjudas. Utmärkt att detta görs tydligt.

Så här långt är saken enkel. Ingen förändring av partiets riktning. Men det helt avgörande för en regerings existens är att den får igenom sin budget. Beslutet sker med ett beslut för hela budgeten. Alltså måste man ha förankrat ett stöd för budgeten innan man går till riksdagen och man bildar inte en regering utan att veta att man har en majoritet som förbundit sig att förhandla fram ett gemensamt budgetförslag.

Det är om denna centrala punkt som ett besked är helt avgörande för regeringsfrågan. Vi har en ständigt pågående debatt om att man ska prata med alla och i Liberalernas förslag sägs att man ska förhålla sig till alla och söka samsyn med alla. Detta fördunklar mer än det förklarar. Man måste förklara den avgörande frågan. Vilka partier vill man förhandla fram en budget med och som därmed blir regeringsunderlag. Om detta ges inget klart besked.

Vid valet 2018 hade moderaterna klargjort att de inte skulle samverka med SD. Nu får vi räkna med att M vill ha SD som regeringsunderlag och L måste därför vara helt tydligt.

Partistyrelsens uttalande ”att samtala och söka samsyn i sakfrågor med riksdagens alla partier” är något helt annat än att vara beredd att bilda regeringsunderlag med SD. Partisekreteraren är mer klar i sitt svar om vi ska budgetförhandla med SD: ”Nej”. Fast sedan luddar hon till det med att ”vi inte ser framför oss att vi har ett budgetsamarbete i den form som vi har med Socialdemokraterna idag”. I TV4 Malou med Sabuni är det mycket tal om att lyssna och prata med alla och inte isolera och förhålla sig till alla men också att L har inget gemensamt med SD. Samtidigt ger Sabuni beskedet ”jag ser inte att vi gör en budget ihop med SD”. Men hela medierapporteringen handlar om att nu släpper L fram SD och reservationen i partistyrelsen handlar om att de inte vill att L ingår i en regering som bygger på stöd av SD. Har media och reservanterna helt fel så säg det då klart och tydligt och förklara samtidigt hur det kan bli möjligt att regera om Alliansen är mindre än vänstersidan utan att SD utgör regeringsunderlag.

Hur ska jag kunna ta ställning till förslaget om jag inte vet vad det går ut på?

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat