14. okt, 2021

Politik – För kommunens väl eller ett irrbloss?

I den kommunalpolitiska trädgården, bland alla dem som arbetar hårt för invånarnas bästa, finns det också vildskott. De som drivs av utspelssjukan. Det gäller att visa aktivitet, att synas och höras. Utmärkt när man har något att komma med och när något behöver sägas men en belastning när det sker bara för dess egen skull. Ibland för att visa att man finns till, hallå här är jag, ibland för att föra fram en åsikt som inte har med kommunen att göra men där kommunen blir den som tillhandahåller talarscenen. Så kan man bli nöjd av att ha fått tala i fullmäktige och kanske fått sitt namn i något referat eller fått ut sin åsikt om något. Men kommunens väl och ve påverkas inte.

Vänsterpartiet genom Ingrid Matthiasson Saarinen motionerar om att Helsingborgs Kommun ska ge stöd för FN´s konvention om kärnvapenförbud. Nu måste ju även Vänsterpartiet inse att Helsingborgs Kommun inte har några kärnvapen och även att FN-politik inte bedrivs i fullmäktige. Fast det är kanske mer intressant med FN-politik än kommunpolitik. Kanske det, men driv då FN-politik där den hör hemma och överlåt fullmäktige till dem som vill ägna sig åt kommunens angelägenheter.

Så fortsätter Vänsterpartiet och Matthiasson Saarinen FN spåret med att föreslå att Helsingborg ska ansluta sig till FN-initiativet The Shift som syftar till att bostaden ska ses som en mänsklig rättighet. Det låter ju bra med mänsklig rättighet men dock dolt i dunkel hur detta FN-initiativ skulle förbättra bostadssituationen i Helsingborg.

Sverigedemokraterna har motionerat om beräkning av invandringskostnaderna för Helsingborgs Kommun. Alltså inte bara det som syns i budgeten utan även följdkostnader. Visst, det är väl alltid bra att få kunskap men att göra en sådan utvärdering är mycket komplicerat nerbrutet för en enskild kommun. Det är närmast ett forskningsuppdrag. Dessutom kommer förbundet Sveriges Kommuner och Regioner att ta fram uppgifter på nationell nivå. Allt detta vet Sverigedemokraterna eftersom partiet driver frågan så ofta de kan och var de kan. Så det enda motionen åstadkommer är en möjlighet för Sverigedemokraterna att från fullmäktiges talarstol tala om invandring. Vilket var motionens syfte.

Utspelssjukan är inget nytt. I Helsingborg är vi sedan en del år drabbade av att vår kommun inte heter kommun utan stad. Har det löst några problem och gjort något bättre? Nej endast strulat till det och skapat förvirring. Ett hitte-på som gett åsyftad uppmärksamhet. En kul grej. Som ett irrbloss i mörkret.

Senaste kommentaren

15.12 | 07:58

Du är kunnig och analytiskt lagd.
Det visar t. ex ditt bidrag i Nu nr 50.
Om detta har jag skrivit ett mejl till dig.

22.04 | 06:25

Bästa jag hittat om skildringen av dagens samhälle. Detta är andra sidan av myntet som folk förnekar att man kan vända på. Tack för så mycket samlad information om mansförakt.

19.01 | 12:43

De allra flesta mammor VILL vara hemma och de
bestämmer först ur sitt eget intresse och sen får
mannen ta det som blir kvar. Det är KVINNAN
som är problemet och som skall påverkas och
inte se mann

03.11 | 14:40

Hade alla liberaler idéer och åsikter i denna riktning, hade jag hängt på låset valdags-ottan med en valsedel från Liberalerna tryckt närmast hjärtat